Firmy w 2019 roku zwiększą inwestycje?

Firma

Ręka układająca stos z pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/hin255

Odsetek firm planujących większe inwestycje w 2019 r. wobec bieżącego roku wynosi 18%, wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Nieco mniej niż połowa - tj. 44% przedsiębiorstw planuje w przyszłym roku inwestycje na podobnym poziomie jak w 2018 roku, a 27% nie planuje żadnych inwestycji. Zmniejszenie inwestycji w przyszłym roku zapowiada 12% firm.

Odsetek firm planujących większe #inwestycje w 2019 r. wobec bieżącego roku wynosi 18% #firmy #KonfederacjaLewiatan

“Najgorzej plany inwestycyjne oceniają przedsiębiorstwa małe. Aż 30% z nich nie planuje w przyszłym roku żadnych inwestycji. W przypadku firm średnich ten odsetek wynosi 19%, a dużych tylko 6%. Z kolei 32% przedsiębiorstw dużych przewiduje w przyszłym roku inwestycje większe niż w 2018 roku. Takie plany ma 17% przedsiębiorstw średnich i małych” – czytamy w materiale.

Rosnące koszty zatrudnienia hamują inwestycje

Główna bariera inwestycyjna, hamująca ich wzrost wskazana przez przedsiębiorców, to rosnące koszty zatrudnienia – 18% wskazań. Na kolejnych miejscach znalazła się gorsza sytuacja rynkowa, mniejszy popyt (14%), niepewność sytuacji politycznej (10%), częste zmiany w prawie, niejasne przepisy (10%).

Wśród kolejnych przyczyn zniechęcających przedsiębiorców do inwestowania pojawiło się przewidywane spowolnienie gospodarcze (6% wskazań) oraz trudniejszy dostęp do finansowania (6%).

Czytaj także: Inwestycje przedsiębiorstw przyspieszyły >>>

Badanie zrealizowała firma Smartscope w listopadzie br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, metodą CATI.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: