Firmy w Polsce zapowiadają inwestycyjną ofensywę

Firma

Wykres wzrostowy
Fot. stock.adobe.com/Leo Lintang

Średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce zapowiadają odważne zwiększenie inwestycji w bieżącym roku. Priorytetem jest rozbudowa parków maszynowych.

#GrantThornton: polskie średnie i duże #firmy w następnych 12 miesiącach planują wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych we wszystkich z pięciu przebadanych obszarach #inwestycje @GrantThorntonPL

W ostatnich dwóch latach, po mocnym regresie w 2016 roku, w polskiej gospodarce wyraźnie zaczęły nasilać się inwestycje. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w tym czasie realnie o 11 proc. i stały się wręcz głównym motorem napędowym gospodarki. Ta dobra passa raczej prędko się nie skończy, rok 2019 zapowiada się równie optymistycznie.

Wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych we wszystkich obszarach

Według badania Grant Thornton, polskie średnie i duże firmy w następnych 12 miesiącach planują wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych we wszystkich z pięciu przebadanych obszarach – inwestycjach w linie produkcyjne i maszyny, wykwalifikowanych pracowników, technologie IT, B+R oraz w nowe budynki. Najwięcej, bo aż 58 proc. przedsiębiorców (wynik netto – odsetek firm planujących zwiększyć nakłady inwestycyjne pomniejszony o odsetek tych, które chcą je zmniejszyć) deklaruje zwiększone inwestycje w rozbudowę parku maszynowego. To najwyższy odsetek ze wszystkich 35 krajów objętych badaniem.

Wiele firm zamierza w 2019 roku również silniej inwestować w pracowników (48 proc.) i technologie IT (41 proc.) i badania i rozwój (40 proc.). Co ważne, w każdej z przebadanych kategorii Polska znajduje się powyżej średniej dla wszystkich badanych państw. Tak dobre wyniki sugerują, że w 2019 roku inwestycje prywatne utrzymają silny pozytywny wpływ na polską gospodarkę, co może złagodzić wpływ ewentualnego, zapowiadanego spowolnienia gospodarczego.

Wykres. Odsetek firm w Polsce, które planują w najbliższych 12 miesiącach zwiększyć nakłady inwestycyjne w poszczególnych obszarach, pomniejszony o odsetek firm, które planują je zmniejszyć (w proc.)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie losowej grupy 200 średnich i dużych firm działających w Polsce.

Odsetek firm w Polsce, które planują w najbliższych 12 miesiącach zwiększyć nakłady inwestycyjne w poszczególnych obszarach, pomniejszony o odsetek firm, które planują je zmniejszyć (w proc.)

Źródło: Grant Thornton

Inwestycje motorem napędowym polskiej gospodarki

Już w 2018 roku inwestycje w Polsce stały się motorem napędowym rozwoju gospodarki. Jeśli deklaracje polskich przedsiębiorców dotyczące zwiększenia inwestycji będą miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, to 2019 rok również przedstawia się optymistycznie. A jak wiadomo, wzrost gospodarczy oparty na inwestycjach prywatnych firm to najzdrowszy z możliwych modeli rozwoju, w odróżnieniu od wzrostu opartego na konsumpcji, zapasach czy krótkotrwałym boomie inwestycyjni publicznych. Zatem miejmy nadzieję, że ambitne plany firm się spełnią i nic nie skłoni ich do weryfikacji w dół swoich prognoz – mówi Przemysław Polaczek, partner zarządzający, Grant Thornton.

Źródło: Grant Thornton

Udostępnij artykuł: