Fit-for-55: które sektory gospodarki muszą zmienić swoje strategie i jakie będą koszty?

ESG

Fitch Ratings przedstawił analizę skutków pakietu klimatycznego „Fit-for-55”, który w lipcu 2021 r. zaproponowała Komisja Europejska. Fitch spodziewa się, że rozłożona w czasie realizacja propozycji Komisji Europejskiej oraz przedstawienie harmonogramu podwyższonych standardów dotyczących emisji CO2 zmniejszą ryzyko, jakie regulacje te mogą stwarzać dla przedsiębiorstw.

zielne drzewo pod kloszem, dymiące komin
Fot. stock.adobe.com / nirutft

Fitch Ratings przedstawił analizę skutków pakietu klimatycznego „Fit-for-55”, który w lipcu 2021 r. zaproponowała Komisja Europejska. Fitch spodziewa się, że rozłożona w czasie realizacja propozycji Komisji Europejskiej oraz przedstawienie harmonogramu podwyższonych standardów dotyczących emisji CO2 zmniejszą ryzyko, jakie regulacje te mogą stwarzać dla przedsiębiorstw.

Mimo to firmy, dotknięte nowymi regulacjami mogą mieć problem z utrzymaniem dotychczasowego poziomu rentowności, zwłaszcza jeśli nie będą mogły przenosić nowych kosztów w dół łańcucha wartości.

Może to oznaczać wzrost nakładów inwestycyjnych, potencjalną likwidację branż, będących największymi emitentami

Firmy będą musiały realizować nowe inwestycje potrzebne do dekarbonizacji i do spełnienie nowych, zaostrzonych w ramach „Fit-for-55” wymogów, co negatywnie wpłynie na przepływy pieniężne emitentów.

Ceny uprawnień CO2 w górę

Jeśli propozycje przejdą w obecnej formie, co w tym momencie nie jest pewne, Fitch spodziewa się wzrostu cen uprawnień do emisji. Oczekuje jednak, że większość emitentów przyspieszy wysiłki w celu dostosowania swoich profili biznesowych do nowych regulacji.

Może to oznaczać wzrost nakładów inwestycyjnych, potencjalną likwidację branż, będących największymi emitentami, a także przejęć przedsiębiorstw prowadzących bardziej przyjazną dla środowiska działalność.

Pojawi się też w wielu spółkach konieczność odpisów, aktualizujących „aktywa osierocone”, to jest wygaszone ze względu na nowe unijne regulacje.

Czytaj także: Transformacja ekologiczna wywołuje inflację, a ta hamuje transformację

Redukcja emisji dwutlenku węgla w sektorze lotniczym

Koszty redukcji emisji dwutlenku węgla różnią się znacznie w poszczególnych sektorach, więc koszty przestrzegania przepisów prawdopodobnie będą się znacznie różnić. Szacuje się, że w sektorze budynków i transportu konieczne mogą być ceny uprawnień przekraczające 200 euro za tonę, aby zachęcić do redukcji. Tak wysoka cena wynika z kosztu dekarbonizacji aktywów w tych sektorach.

W przypadku lotnictwa Komisja Europejska proponuje, tak jak dotychczas, stosowanie systemu ETS dla lotów wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wdrożenie specjalnego systemu (tzw. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, czyli CORSIA) w przypadku innych lotów międzynarodowych.

Szacuje się, że w sektorze budynków i transportu konieczne mogą być ceny uprawnień przekraczające 200 euro za tonę, aby zachęcić do redukcji

Proponuje również usunięcie bezpłatnych uprawnień do emisji w  podróżach wewnątrz EOG do 2026 roku oraz wprowadzenie dodatkowych opłat za paliwo do silników odrzutowych w przypadku lotów wewnątrz UE (z wyłączeniem lotów wyłącznie cargo), które będą stopniowo rosły w okresie dziesięciu lat, osiągnąć minimum 10,75 EUR za gigadżul (GJ).

Może to doprowadzić do znacznych dodatkowych kosztów, które zostaną przerzucone na konsumentów.

Czytaj także: Santander Bank Polska, BGK i Solaris Bus & Coach wspierają polskie miasta w zrównoważonym rozwoju

Dostawcy paliw do budynków w systemie handlu uprawnieniami

Komisja proponuje włączenie do nowego systemu handlu uprawnieniami dostawców paliw do budynków (gazu ziemnego i oleju opałowego) począwszy od 2026 roku.

Z tego powodu koszty dla właścicieli, najemców i mieszkańców prawdopodobnie wzrosną, zwiększając popyt na nowsze, bardziej energooszczędne nieruchomości.

Od 2035 roku obowiązywać ma zakaz sprzedaży na terenie Unii Europejskiej samochodów spalinowych, co znacząco zmieni popyt na paliwa samochodowe, a także ropę naftową i gaz.

Czytaj także: Raport ACEA: Europa przesiada się na samochody elektryczne i hybrydowe

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: