Fitch i S&P utrzymają niezmieniony rating Polski?

Gospodarka

Na piątek zaplanowana jest aktualizacja długoterminowego ratingu długu Polski przez agencje Fitch i S&P.

Stos pieniędzy, wykresy i diagramy na tle mapy świata
Fot. stock.adobe.com/Paulista

Na piątek zaplanowana jest aktualizacja długoterminowego ratingu długu Polski przez agencje Fitch i S&P.

#CreditAgricole: #Fitch utrzyma rating kredytowy na poziomie A- i jego stabilną perspektywę #rating

W czerwcu br. Fitch utrzymał długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu do decyzji Fitch wskazał, że obecna ocena ratingowa odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, w tym m.in. dobrze dokapitalizowany sektor bankowy oraz wiarygodną politykę pieniężną. W ocenie agencji czynnikami ograniczającymi przestrzeń dla podniesienia ratingu są relatywnie niski – w porównaniu z krajami posiadającymi rating A – poziom PKB na mieszkańca oraz relatywnie wysoki dług zagraniczny netto.

S&P utrzymała w kwietniu długoterminowy rating kredytowy Polski

Z kolei agencja S&P utrzymała w kwietniu br. długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie BBB+ i zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną. W uzasadnieniu do decyzji, S&P zaznaczył, że ożywienie gospodarcze w Polsce będzie trwało dłużej niż agencja wcześniej oczekiwała, co będzie miało pozytywny wpływ na sytuację w finansach publicznych. Zmiana perspektywy była również odzwierciedleniem przekonania S&P, że zacieśnienie systemu podatkowego przez rząd przyczyniłosię do trwałego wzrostu dochodów budżetowych. Ponadto agencja zwróciła uwagę, że rząd najprawdopodobniej poradzi sobie z potencjalnymi czynnikami ryzyka związanymi z przegrzewającą się (w ocenie S&P) gospodarką oraz złagodzi napięcia na linii Polska – Unia Europejska.

Uważamy, że Fitch utrzyma rating kredytowy na poziomie A- i jego stabilną perspektywę. W przypadku agencji S&P uważamy, że przedłużający się konflikt Polski z Unią Europejską zostanie odnotowany w komunikacie, jednak – w warunkach dobrych fundamentów makroekonomicznych polskiej gospodarki – nie będzie on wystarczającym argumentem za zmianą perspektywy ratingu z powrotem na stabilną. W rezultacie oczekujemy, że S&P również utrzyma rating na dotychczasowym poziomie (BBB+) i nie zmieni jego pozytywnej perspektywy.Decyzje agencji zostaną ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym ewentualna reakcja rynku walutowego i rynku długu na nie nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu.
Źródło: Credit Agricole
Udostępnij artykuł: