Fitch podnosi prognozy PKB dla Polski w tym i przyszłym roku

Gospodarka

Wykresy gospodarcze na tle mapy
Fot. stock.adobe.com/Andrey

Fitch Ratings podniósł prognozy PKB dla Polski do 4% w 2019 i 3,5% w 2020 r. z odpowiednio 3,8% i 3% oczekiwanych w grudniu ub.r.

#FitchRatings obniżył prognozy wzrostu #PKB na ten rok dla 15 z analizowanych 20 krajów. Prognoza dla globalnej gospodarki została obniżona do 2,8% z 3,1% #Fitch

“Polska była jednym krajem, dla którego podnieśliśmy prognozę, co nastąpiło po ogłoszeniu szeroko zakrojonego pakietu luzowania fiskalnego” – czytamy w raporcie “Global Economic Outlook – March 2019”.

Agencja wskazuje, że transfery dla emerytów i w zakresie programu 500+ pobudzą konsumpcję prywatną, jednak fakt, że ich wdrożenie będzie rozłożone w czasie sprawi, że efekty dla konsumpcji będą także zauważalne stopniowo.

Fitch obniżył prognozę inflacji do 1,7% na koniec roku 2019

Fitch obniżył prognozę inflacji do 1,7% na koniec roku 2019 z 2,7% m.in. z uwagi na powolne przełożenie wzrostu płac na inflację oraz wpływ stabilnych cen energii.

Jednakże agencja zaznacza, że skumulowany efekt wyższych wydatków i luzowania fiskalnego prawdopodobnie popchnie inflację do poziomu 2,6% na koniec 2020 roku.

“Fitch nie oczekuje już zacieśniania monetarnego przez Narodowy Bank Polski w 2019 i 2020 roku. Odzwierciedla to prawdopodobieństwo bardziej powściągliwej presji inflacyjnej i dostosowanie do prognoz dla polityki EBC” – podano także.

Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB na 2019 rok 15 z uwzględnionych 20 krajów

Fitch Ratings obniżył także prognozy wzrostu PKB na ten rok dla 15 z analizowanych 20 krajów. Prognoza dla globalnej gospodarki została obniżona do 2,8% z 3,1% oczekiwanych w grudniu ub.r.

“Skala obniżki prognozy światowego wzrostu w tej edycji “Global Economic Outlook” odpowiada jej zakresowi. Obniżyliśmy prognozy wzrostu na 2019 rok dla 15 z 20 analizowanych krajów, przy czym najgłębsze cięcia dotknęły: Turcji (-1,7 pkt proc.), a następnie Włoch (-1 pkt proc.), Australii (-0,7 pkt proc.), Szwajcarii (-0,7 pkt proc.) oraz Niemiec (-0,6 pkt proc.). Prognoza dla strefy euro jako całości została obniżona o 0,7 pkt proc. Polska była jednym krajem, dla którego podnieśliśmy prognozę, co nastąpiło po ogłoszeniu szeroko zakrojonego pakietu luzowania fiskalnego” – czytamy w raporcie.

Prognozy na 2019 r. są następujące: dla Turcji: -1,1%, dla Włoch: 0,1%, dla Australii: 2%, dla Szwajcarii: 1,2%, dla Niemiec: 1%.

Według Fitch, w 2020 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,4%, zaś w całej strefie euro – o 1,3%, zaś w gospodarce globalnej – o 2,8%.

Prognozy agencji dla USA to 2,3% w 2019 r. i 1,9% w 2020 r., zaś dla Chin – po 6,1% w obu latach.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: