Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy, perspektywa stabilna

Gospodarka / Samorządy

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol) oraz długoterminowe ratingi Bydgoszczy (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A-, podała agencja. Ratingi mają perspektywę stabilną.

Ulica w Bydgoszczy
Fot. stock.adobe.com/CCat82

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol) oraz długoterminowe ratingi Bydgoszczy (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A-, podała agencja. Ratingi mają perspektywę stabilną.

#Fitch Ratings potwierdził długoterminowy #rating krajowy na poziomie AA+(pol) oraz długoterminowe ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- #Bydgoszcz

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz, że płynność Bydgoszczy pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem inwestycji, co jednakże nie powinno negatywnie wpłynąć na poziom wskaźników obsługi i spłaty długu. Ratingi biorą również pod uwagę bardzo dobre zarządzanie obejmujące zarówno strategię, jak i finanse miasta" - czytamy w komunikacie.

Wyniki operacyjne Bydgoszczy pozostaną dobre

Fitch prognozuje, że wyniki operacyjne Bydgoszczy pozostaną dobre w średnim okresie w wyniku wyższych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych i z podatków lokalnych. Wzrost ten będzie wspierany przez spodziewany wzrost gospodarki narodowej o średnio 4% rocznie. W latach 2019-2020 nadwyżki operacyjne miasta wyniosą średnio 240-250 mln zł rocznie i będą przewyższać co najmniej trzykrotnie obsługę długu (raty i odsetki).

Zdolność do finansowania inwestycji w dużej mierze ze środków własnych

"Bydgoszcz ma zdolność do finansowania inwestycji w dużej mierze ze środków własnych. Zdaniem Fitch, w latach 2019-2020 miasto planuje wydać 1,6 mld zł na inwestycje, w porównaniu do 400 mln zł wydatków majątkowych w 2018 r. Wydatki majątkowe w relacji do wydatków ogółem Bydgoszczy stanowiłyby średnio 20%, co jest porównywalne do poziomu wydatków majątkowych innych polskich miast z grupy porównawczej. Wydatki te przeznaczone będą na inwestycje drogowe i transport publiczny, jak również na odnawianie zabytkowych obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe miasta oraz w rozwój bazy sportowej (baseny). Spodziewamy się, że około połowa wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej Bydgoszczy oraz około 40% z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), które miasto bardzo skutecznie pozyskuje. Pozostałą część finansowania stanowić będzie nowy dług pozyskany z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI; AAA/perspektywa stabilna), jak również z wolnych środków" - czytamy dalej.Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli miasto poprawi wyniki operacyjne, z marżą operacyjną wynoszącą w sposób trwały ponad 15%, a wskaźnik spłaty długu będzie wynosił mniej niż trzy lata pod warunkiem, że ratingi kraju zostaną podniesione. Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wskaźnik spłaty długu pogorszy się i wyniesie więcej niż osiem lat, w wyniku trwałego pogarszania się wyników operacyjnych lub nastąpi znaczny wzrost zadłużenia bezpośredniego powyżej 70% dochodów bieżących.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: