Fitch podwyższył perspektywę ratingu Banku Pekao; perspektywa ratingu ING Banku Śląskiego nadal „negatywna”

Z rynku

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Banku Pekao na stabilną z negatywnej - poinformował Fitch w komunikacie. Jednocześnie Fitch potwierdził dotychczasowe długoterminowy rating (IDR) na poziomie „BBB+”.

Fitch Ratings
Fot. stock.adobe.com/William

Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Banku Pekao na stabilną z negatywnej - poinformował Fitch w komunikacie. Jednocześnie Fitch potwierdził dotychczasowe długoterminowy rating (IDR) na poziomie „BBB+”.

Agencja potwierdziła także długoterminowy rating IDR Pekao Banku Hipotecznego na poziomie „BBB+” oraz zrewidowała perspektywę do stabilnej z negatywnej.

Fitch poinformował, że potwierdzenie ratingu Pekao wskazuje na stabilną jakość aktywów i powrót rentowności operacyjnej w pierwszej połowie 2021 r.

Czytaj także: Fitch potwierdził ratingi mBanku i usunął je z listy obserwacyjnej >>>

Odzwierciedla to również oczekiwania Fitch, że szybkie ożywienie gospodarcze powinno wspierać jakość aktywów i rentowność operacyjną w ciągu najbliższych dwóch lat.

"Zrewidowaliśmy naszą perspektywę otoczenia operacyjnego dla polskich banków z negatywnej do stabilnej. Uważamy, że wpływ pandemii na profil kredytowy polskich banków został w znacznym stopniu ograniczony" - dodano. 

Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska...

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR Santander Bank Polska na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną - poinformował także Fitch w komunikacie.

Jednocześnie Fitch podtrzymał rating VR banku na poziomie "bbb+". 

... Banku Handlowego

Agencja Fitch potwierdziła także długoterminowy rating Banku Handlowego na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

... i ING Banku Śląskiego

Fitch potwierdził rating ING Banku Śląskiego na poziomie "A+" z perspektywą negatywną - podała agencja.

Fitch wskazuje na dobrą jakość portfela kredytowego ING, odzwierciedlającą ostrożną politykę kredytową. Przejawia się ona - zdaniem analityków - niskim wskaźnikiem kredytów z utratą wartości, dobrze zdywersyfikowaną akcją kredytową oraz wysokim pokryciem nieściągalnych długów odpisami na straty kredytowe. Na koniec czerwca wskaźnik kredytów z utratą wartości w banku utrzymywał się na niskim poziomie około 2,8 proc.

Autorzy raportu uważają, że rentowność ING jest na dobrej drodze by powrócić do poziomu sprzed pandemii. Wspiera ją silny wzrost kredytów i szybka normalizacja rezerw z tytułu utraty wartości.

Utrzymują się pewne zagrożenia związane z nawrotem pandemii, ale spodziewamy się, że ich skutki będą w znacznym stopniu ograniczone.

Według Fitcha, wzrost akcji kredytowej w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 roku, w połączeniu z dobrymi zabezpieczeniami stóp procentowych, pozwoliły bankowi znacząco złagodzić wpływ obniżek stóp w 2020 r.

"Chociaż ogranicza to zdolność banku do czerpania korzyści z potencjalnej podwyżki stóp procentowych, spodziewamy się, że stały wzrost wartości kredytów pozostanie siłą napędową dla poprawy rentowności w latach 2021 i 2022" - czytamy w raporcie.

Agencja jest zdania, że profil finansowy ING jest dobry, a płynność banku pozostaje solidna i dobrze pokrywa skromne potrzeby w zakresie refinansowania.

Fitch przypomniał, że udział problematycznych walutowych kredytów hipotecznych w CHF w przypadku ING Banku Śląskiego jest bardzo niski i wynosi mniej niż 1 proc. całego portfela.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: