Agencja Fitch potwierdziła rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING Banku Śląskiego

Z rynku

Logo Santander Bank Polska
Źródło: Santander Bank Polska

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi IDR Santander Bank Polska (na poziomie BBB+), Banku Handlowego w Warszawie (A-) i ING Banku Śląskiego (A) z perspektywą stablilną, podała agencja. Jednocześnie potwierdzono ratingi wypłacalności banków (VR) na poziomie a- dla Banku Handlowego i bbb+ dla ING oraz Santandera.

#FitchRatings potwierdził długoterminowe ratingi IDR #SantanderBankPolska (na poziomie BBB+), #BankHandlowy w Warszawie (A-) i #INGBankSlaski (A) z perspektywą stabilną @SantanderBankPL @INGBankSlaski

Potwierdzenie VR i IDR Santander Polska i Handlowego odzwierciedla brak istotnych zmian w ich wskaźnikach finansowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Potwierdzenie IDR ING Banku Śląskiego odzwierciedla opinię Fitch, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że bank będzie w razie potrzeby wspierany przez spółkę-matkę” – czytamy w komunikacie.

Silna pozycja

Zdaniem agencji, na ratingi IDR Santander Polska oraz Handlowego ma wpływ ich silna pozycja, co znajduje też odzwierciedlenie w ich VR. Ratingi IDR Santander Polska i Handlowego są również wspierane przez potencjalne wsparcie akcjonariuszy. Rating IDR ING Banku Śląski jest wzmocniony przez potencjalne wsparcie ze strony ING Bank N.V.

Stabilne perspektywy

Stabilne perspektywy długoterminowych IDR banków odzwierciedlają ich własną (Handlowy i Santander Polska) oraz stabilną wewnętrzną zdolność kredytową ich spółek-matek” – czytamy dalej.

Agencja wykorzystała rating ING Bank N.V. jako podstawę dla oceny ING Banku Śląskiego.

Odzwierciedla to niepewność co do tego, czy łączny bufor kwalifikowanego długu podporządkowanego i uprzywilejowanego wyemitowanego przez ING Bank i jego spółkę holdingową przepłynąłby do wierzycieli nadrzędnych ING Banku Śląskiego w przypadku upadłości polskiego banku” – wyjaśniono.

Krótkoterminowy rating IDR Banku Handlowego na poziomie F1 jest wyższą z dwóch możliwości odpowiadających jego długookresowemu IDR na poziomie A-. Odzwierciedla to silne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami płynnymi, stabilną bazą finansowania i potencjalnym zwykłym wsparciem Citigroup, wskazano także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: