Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Torunia

Samorządy

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Torunia (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną.

Panorama Torunia
Fot. Pixabay.com

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Torunia (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną.

Zdaniem #Fitch #Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie #rating

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Fitch: Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie

Zdaniem Fitch Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wynoszącą powyżej 100 mln zł lub 1,2x wyższą niż roczna obsługa zadłużenia (włączając raty oraz odsetki). Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) powinien pozostać na poziomie 11 lat, znacznie poniżej ostatecznego terminu spłaty zadłużenia wynoszącego 25 lat, podano także.

"W 2017 r. wyniki operacyjne Torunia były dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 116 mln zł i była 1,5x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia. Wydatki operacyjne wzrosły o 4% tj. poniżej wzrostu dochodów operacyjnych o 5% (po wyłączeniu transferów na program „Rodzina 500+" dla porównywalności danych). Wzrost dochodów był spowodowany rosnącymi wpływami z podatków, w tym dochodowych (o 8%) oraz lokalnych (o 3%) wspierany przez wciąż rosnącą gospodarkę krajową oraz rozwój bazy podatkowej miasta" - czytamy dalej.

Deficyt budżetowy w wysokości 19 mln zł 

W 2017 r. miasto odnotowało deficyt budżetowy w wysokości 19 mln zł lub 1,5% dochodów ogółem, niższy niż planowany na początek roku, podano."Zdaniem Fitch zadłużenie bezpośrednie miasta pozostanie poniżej 85% dochodów bieżących w latach 2018-2020, ponieważ wzrost dochodów powinien rekompensować spodziewany wzrost długu. Na koniec 2017r. zadłużenie bezpośrednie miasta wynosiło 887 mln zł lub 87% dochodów bieżących (2016r.: 890 mln zł i 94%)" - podsumowano.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: