FLBS 2019. Bankowość spółdzielcza na rynku usług bankowych

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

FLBS 2019. Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK
FLBS 2019. Dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK Fot.aleBank

W obszarze mikroprzedsiębiorców 18% rynku to banki spółdzielcze i ponad 50% rynku rolników. Jeśli dodać, że 1/3 placówek bankowych należy do bankowości spółdzielczej, to pozycja rynkowa wydaje się stabilna.

#MariuszCholewa: Banki spółdzielcze niezbyt często korzystają z narzędzi oferowanych przez BIK #ForumLiderówBS #GrupaBPS #SGB #KZBS #BIK @grupabik

Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej zaprezentowanych przez dr. Mariusza Cholewę – prezesa zarządu BIK, na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019.

Banki nie pytają o klientów

Tyle, że nie wszyscy klienci są lojalni ‒ i zaciągają zobowiązania w innych bankach. Dowodzi tego liczba zapytań ze strony banków komercyjnych pobierających informacje o klientach banków spółdzielczych, podczas gdy te ostatnie nie korzystają wystarczająco często z narzędzi oferowanych przez BIK.

Czytaj także: FLBS 2019. Recepta na sukces banków spółdzielczych: utrzymanie relacji i cyfrowe kanały komunikacji

‒ W przypadku znacznych kwot i wydłużenia okresu kredytowania rośnie ekspozycja na ryzyko. Potencjał nowego biznesu wynikający z wydłużenia kredytu nie jest zalecaną drogą, jeśli uwzględnić profil scoringowy klienta. Trudno bowiem wyrokować, co się wydarzy w kolejnych dwunastu miesiącach ‒ wyjaśnia dr Mariusz Cholewa.

Zmiksowane finansowanie

Co do ryzyka portfelowego sytuacja w zakresie jakości jest lepsza niż w bankach komercyjnych, a szkodowość portfela rolników to 2,9%, co daje spory margines.

Finansowanie prywatne i biznesowe jest w 2/3 zmiksowane w przypadku mikroprzedsiębiorców. Wpływa to na jakość portfela, co obrazują raporty powiązań.

‒ Rzecz w tym, by pełniej korzystać z tego narzędzia. SGB Leasing i CRUZ korzystające z platformy antyfraudowej BIK zabezpieczyły łącznie 114 mln, co gwarantuje szybki zwrot poniesionych z tego tytułu nakładów ‒ przypomina dr Mariusz Cholewa.

Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: