FLBS 2019: Jak uzyskać przewagę w dobie cyfrowej

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Myśl globalnie, działaj lokalnie – ta myśl francuskiego przyrodnika i mikorobiologa Rene Dubos stanowi doskonałe przesłanie dla spółdzielczych instytucji finansowych. W jaki sposób utrzymać pozycję na rynku i zachować własną tożsamość w dobie globalizacji i cyfrowej transformacji całej gospodarki? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych podczas sesji, moderowanej przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019
FLBS 2019 Fot. aleBank

Myśl globalnie, działaj lokalnie – ta myśl francuskiego przyrodnika i mikorobiologa Rene Dubos stanowi doskonałe przesłanie dla spółdzielczych instytucji finansowych. W jaki sposób utrzymać pozycję na rynku i zachować własną tożsamość w dobie globalizacji i cyfrowej transformacji całej gospodarki? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych podczas sesji, moderowanej przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza.

#PiotrBalcerzak: Digitalizacja generuje również nowe, niespotykane dotąd ryzyka. Konieczne jest ustawiczne szkolenie bankowców i koordynacja działań #ForumLiderówBS #ZBP #GrupaBPS # #SGB #KZBS #BankiSpółdzielcze

Konieczność harmonijnego współdziałania banków spółdzielczych w ramach zrzeszeń, a nawet i całego sektora nie podlega dziś żadnej dyskusji.Grzegorz Flanz, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu przypomniał jednak, że ani kooperacja, ani struktury wykreowane przez zrzeszenia nie powinny być traktowane jako czynnik zwalniający poszczególne banki z działań o charakterze modernizacyjnym.Zauważył on, iż myślenie w kategoriach bankowości spółdzielczej sprzyja postrzeganiu wszystkich podmiotów w ramach jednej całości, a relatywnie dobre rezultaty osiągane przez sektor mogą stanowić istotny czynnik demotywacyjny dla maruderów, którzy znacząco odbiegają od wspomnianej średniej in minus.− Średnio co drugi klient banku lokalnego posiada kartę płatniczą. W rzeczywistości mamy zarówno instytucje, gdzie odsetek posiadaczy kart przekracza 90%, jak również i takie, w których zaledwie co piąty posiadacz konta dysponuje tym instrumentem płatniczym – wskazał Grzegorz Flanz.Zwrócił on również uwagę, iż relacyjny charakter lokalnych banków nie stoi w sprzeczności z podtrzymywaniem przez te instytucje tradycyjnych wartości, takich, jak utrzymywanie długofalowych relacji z klientami czy zaangażowanie w życie „małych ojczyzn”. 

− Takie postrzeganie lokalności to bzdura. Dla nas przejście na technologie cyfrowe i bankowość mobilną było otwarciem na nowe kategorie klientów – zauważył reprezentant Banku Spółdzielczego w Toruniu.Dynamiczna cyfryzacja niezbędna jest także w dziedzinie backoffice, o czym wspomniał wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości Paweł Gula. W jego opinii konieczna jest daleko posunięta integracja narzędzi IT wspierających pracę banków, a w dalszej perspektywie także stworzenie jednej, wspólnej hurtowni danych dla całej grupy, wyposażonej w zaawansowane narzędzia analityczne oraz możliwość wymiany danych z takimi instytucjami jak Krajowa Izba Rozliczeniowa czy Biuro Informacji Kredytowej.− Dostęp do danych stanowi jedną z głównych przewag bankowości komercyjnej, tymczasem przy obecnym rozczłonkowaniu osiągnięcie tego efektu w sektorze spółdzielczym byłoby szczególnie trudne – ocenił Paweł Gula.

FinTech czyli rywale

Wśród największych rywali spółdzielców nierzadko wymieniane są firmy z sektora FinTech. Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa zwrócił uwagę, że rozumienie pojęcia fintech jako odrębnej kategorii instytucji finansowych jest z gruntu błędne.- Należy przestać traktować to pojęcie w sposób przedmiotowy, jako antytezę banku. FinTech to zjawisko związane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii na rynku finansowym, każdy podmiot, który tak działa de facto jest FinTechem. Również i polskie banki spółdzielcze dzięki dużej mobilizacji i wsparciu ze strony zrzeszeń są już de facto FinTechami – nadmienił Paweł Widawski.Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczychPrzypomniał on, iż wiele usług, takich jak płatności elektroniczne, oferowanych przez banki spółdzielcze nierzadko reprezentuje wyższy poziom aniżeli analogiczna oferta w instytucjach komercyjnych.

Bankowy profil zaufany

Piotr Witczak, członek zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu stwierdził, iż banki powinny skoncentrować się na współpracy z sektorem publicznym i wprowadzić profil zaufany.O tym, że jest to jeden z przyszłościowych kierunków świadczy olbrzymia popularność takich usług jak składanie wniosków o transfery socjalne w ramach programów „Rodzina 500+” i „Dobry Start”, za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych.− To są te cegiełki, które budują obraz banku i jego pozytywne postrzeganie przez klientów, a wizerunek poszczególnych banków przekłada się reputację całego sektora – dodał Piotr Witczak.Czytaj także: FLBS. Banki spółdzielcze w czołówce płatności mobilnychNależy jednak pamiętać, iż digitalizacja generuje również nowe, niespotykane dotąd ryzyka. W jaki sposób stawić czoła doskonale zorganizowanym cyberzłodziejom?Piotr Balcerzak, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków ZBP zwrócił uwagę, że w tym obszarze konieczna jest z jednej strony koordynacja działań i konsolidacja wiedzy na po poziomie zrzeszeń, z drugiej zaś ustawiczne szkolenie bankowców.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: