FLBS 2019. Mobilne przyspieszenie to warunek możliwości rozwoju

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Dziękując prof. Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej za wystąpienie na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał na pogarszającą się pozycję banków i biznesu w relacji z dłużnikami, którzy skutkiem regulacji są w sytuacji uprzywilejowanej.

Dr Sławomir Czopur, prezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
FLBS 2019. Dr Sławomir Czopur, prezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Dziękując prof. Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej za wystąpienie na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał na pogarszającą się pozycję banków i biznesu w relacji z dłużnikami, którzy skutkiem regulacji są w sytuacji uprzywilejowanej.

#SławomirCzopur: Sytuacja sektora mierzona współczynnikami wypłacalności potwierdza jego dobrą jakość i kondycję #ForumLiderówBS #GrupaBPS #KZBS #SGB #BankiSpółdzielcze #SystemOchronyZrzeszeniaBPS

Nasze rekomendacje zmierzają w kierunku likwidacji niekorzystnych skutków przeregulowania, które ogranicza możliwość świadczenia pomocy z zaangażowaniem środków zgromadzonych staraniem sektora, a traktowanych jako publiczne – podkreślił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

I zaapelował o spotkanie celem omówienia spraw wymagających pilnych uzgodnień.

100 mln zł na działania naprawcze

Sesję poświęconą raportom IPS-ów o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej otworzył dr Sławomir Czopur, prezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS wskazując, że tylko na działania naprawcze przeznaczono łącznie 100 mln zł, ale wynikało to ze zjawisk stanowiących efekt historycznych zaszłości.– Sytuacja sektora mierzona współczynnikami wypłacalności potwierdza jego dobrą jakość i kondycję. To efekt wypracowania standardów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowania grupowych planów rozwoju. System wczesnego ostrzegania, jaki zbudowaliśmy autonomicznie, sprawdza się w praktyce – ocenił dr Sławomir Czopur.

Natomiast Marian Gola, wiceprezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS SA wskazał, że bariery regulacyjne, generując konieczne na ich wdrożenie nakłady, prowadziły w efekcie do nieskutecznych rozwiązań, co zwiększyło ryzyko kredytowe w odniesieniu do klienta detalicznego.– Takim sytuacjom zapobiegamy, profilując zasady oceny ryzyka we współpracy z kolegami ze Spółdzielczego Systemu Ochrony Zrzeszenia SGB do postaci akceptowanej przez regulatora i probiznesowych. To pozwoli bankom pełniej i skuteczniej się angażować w finansowanie portfela kredytów detalicznych. Chcemy być kojarzeni bardziej z funkcją prewencyjną niż kontrolną – wyjaśniał Marian Gola.I dodał, że ma to być bufor pomiędzy biznesem a sferą regulacji. Budując model biznesowy, priorytetem jest zbudowanie procesu wpisanego w wymogi regulacyjne. Zmiana profilu ryzyka to funkcja zbudowanych buforów finansowych.– Ekspozycja na ryzyko nie wynika jedynie z norm regulacyjnych, lecz obniżania koncentracji. Promujemy dobre rozwiązania z myślą o ich biznesowej skuteczności – zakończył Marian Gola.Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Pozytywna integracja

Prezes Michał Ołdakowski, reprezentujący Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB-Banku SA, wskazał na doświadczenia przeprowadzonych pięciu operacji łączenia banków na przestrzeni czterech lat funkcjonowania IPS-ów. Wzrost sum bilansowych, dynamika kredytów i depozytów jest wyższa niż w sektorze bankowym oraz w stosunku do bankowości spółdzielczej.– To przeczy tezie, że IPS hamuje biznes. Podobnie jak prezes Czopur uważam, że obraz wynikający z dziedzictwa przeszłości nie oddaje rzeczywistej sytuacji i kondycji sektora. Płynność i adekwatność kapitałowa, pomimo rosnących wymogów nie okazały się barierą. Mediana wynosi 18,6%, co stanowi bezpieczny bufor. Presja rosnących kosztów, przy ROE na poziomie 0,6, nie odpowiada ambicjom, ale jest akceptowalna. Idziemy w dobrym kierunku, pracując głównie na wyniku odsetkowym, przy zahamowaniu spadku marż – wyliczał Michał Ołdakowski.Co do C/I średni poziom to 68%, ale są też takie, które mają wskaźnik na poziomie 50%. To wymaga wspólnych działań. Poziom ryzyka kredytowego jest wyższy niż w komercji, a rezerwowanie na poziomie 50%.– Niepokoi nas ryzyko koncentracji. Na pomoc wydaliśmy – w części bezzwrotnie – 97 mln zł. Mobilne przyspieszenie, które wdrażamy, to warunek możliwości rozwoju, ale generuje wydatki stanowiące barierę. Szukając mechanizmów wsparcia, również dla banków poza IPS, nie możemy pozostać bez wsparcia środkami gromadzonymi przy naszym udziale. Uprzywilejowanie dłużnika pogarsza jakość portfela, co wymaga działań wspólnotowych – podsumował prezes Michał Ołdakowski.Czytaj także: Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Na cyberbezpieczeństwie nie da się oszczędzać
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: