FLBS 2019. Problem to zdolność adaptacji i akomodacji zmian w zmieniającym się otoczeniu

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

FLBS 2019. Prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński
FLBS 2019. Prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński Fot. aleBank.pl

Kolejną sesję FLBS 2019 otworzyła prezentacja wniosków Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zapoczątkowana prezentacją prof. SGH dr. hab. Lecha Kurklińskiego.

#LechKurkliński: Obszary wymagające zintegrowanych działań to m.in. informatyzacja i bankowość mobilna #ForumLiderówBS #SGH, #BankiSpółdzielcze #KonsolidacjaSektoraBankówSpółdzielczych #BankowośćMobilna #SGB #KZBS #GrupaBPS

Spadek dynamiki dochodowej sektora pomimo wzrostu gospodarczego bliskiego 5%, wobec rosnącej inflacji i faktycznego kurczenia się bazy członkowskiej znajduje potwierdzenie w wynikach badań. Respondenci unikają ryzyka i wyrażają obawy o przyszłość.

Trwa dyskusja o roli zrzeszeń. Sektor pozyskał tylko 12% nowych klientów wobec 72% w komercji. Paradoksalnie samoocena sektora jest wysoka, ale prawie nie rozmawia się o konsolidacji, zwłaszcza wobec aktywności grupy niechętnej zmianom.

Poszczególne kategorie klientów notują spadki względem komercji, co stawia na porządku dziennym pytania o możliwości rozwojowe sektora. Łączenie się banków nie wzmacnia spółdzielczego i lokalnego charakteru działania. Dla przykładu na Węgrzech ze 123 banków pozostały 4, co praktycznie oznacza likwidację tego sektora.

Często odmawiano udziału w badaniu, co jest samo w sobie znamienne.

– Badani uważają, że obszary wymagające zintegrowanych działań to m.in. informatyzacja i bankowość mobilna, ale przy wstrzemięźliwym postrzeganiu banków zrzeszających w tym procesie – zwrócił uwagę prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński.

Banki nie chcą, nie mogą, czy nie potrafią? Brak wiary w rolę banków zrzeszających nie sprzyja integracji, która miałaby świadomy, dobrowolny charakter. Zaufanie nie przekłada się na postrzeganie banków w środowisku ich działania. W efekcie obawy o utratę autonomii. Wzmocnienie kapitałowe SGB-Banku to dowód, że nie musi tak być.

Nowe regulacje, konkurencja i PSD2 wymuszają innowacyjność

Po tym wprowadzeniu panel dyskusyjny poprowadził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

O ocenę skuteczności sposobu zbierania informacji i ocenę wspólnej pracy poprosił Michała Krakowiaka, wiceprezesa zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Nowe regulacje i zaostrzająca się konkurencja w połączeniu z PSD2 wymuszają innowacyjność. Nasz problem to zdolność adaptacji i akomodacji zmian w zmieniającym się otoczeniu. Wszak PSD2 zachęca podmioty spoza sektora do włączenia się w ten biznes – od mediów społecznościowych do fintechów. To wpłynie na warunki naszego działania. Również z powodu aktywności dostawców detalicznych – stwierdził Michał Krakowiak.

Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA zaapelował o zmniejszanie dystansu i opóźnień, gdyż celem podstawowy jest obsługa klienta, działanie dla lokalnych środowisk i dobry, konkurencyjny biznes.

Konwent dostarcza inspiracji, ale nie kreuje rozwiązań. My pracujemy na co dzień z klientem, dysponujemy strukturą i zapleczem koniecznym do prowadzenia działań w otoczeniu rynkowym. Także w zakresie tego jak będziemy postrzegani – powiedział.

Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Zdaniem Przemysława Pilarskiego, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mosinie, wytyczne wypracowane w ramach Konwentu to mapa drogowa tego, co jest rozpracowywane w ramach zrzeszeń. – Gros problemów podjęliśmy skutecznie, że wymienię wewnętrzną konkurencję, i to sektorowo. Poczynając od wzajemnej komunikacji. Ale wiele przed nami, czego dowodzą prace Rady Zrzeszenia. To ułożenie relacji z IPS czy kuratorami tam, gdzie trwa realizacja programów naprawczych versus komunikacja z nadzorcą – uważa Przemysław Pilarski.

W ocenie Macieja Paleja, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Muszynie − Krynicy-Zdroju, brak innowacyjności oraz konieczność redukcji kosztów compliance i sprawozdawczości, to największe bolączki ograniczające przygotowanie biznesowe, którego oczekuje rynek.

Przekonać do tego przedstawicieli organów państwa to nasze zadanie. 35% finansowania samorządu to my, podczas gdy udział w rynku ogółem jest jednocyfrowy. Uberyzacja bankowości w połączeniu z fintechami nie daje komfortu czasu potrzebnego na transformację – stwierdził Macieja Paleja.

Nowa umowa zrzeszenia

Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, poinformował, że Konwent zainspirował zarząd BPS SA do przeglądu efektywności rozwiązań funkcjonujących w banku zrzeszającym oraz podjęcia prac nad nową umową zrzeszenia, by uzyskać ramy i legitymację do wypełniania roli lidera w ramach zrzeszenia. Powołano także Centrum Usług Zrzeszeniowych.

– Porozumienie z SGB-Bankiem pozwala planować rozwiązania w wymiarze sektorowym, w ujęciu zadaniowym i na podstawie precyzyjnych harmonogramó Wdrażanie odbywać się będzie stopniowo, a o powodzeniu zdecyduje efekt skali – wyjaśniał Zdzisław Kupczyk.

Czytaj także: FLBS 2019. Mobilne przyspieszenie to warunek możliwości rozwoju

Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, wskazał, że poprzednicy postawili diagnozę, ale w zakresie twardych oczekiwań trzeba na przełomie roku zapisać relację pomiędzy siecią bezpieczeństwa finansowego państwa i IPS-ami, które same nie podołają wyzwaniom nagromadzonym przez lata. Zwłaszcza w wymiarze finansowym. Giganci technologiczni nie dają alternatywy dla integracji pionowej z obudową produktami okołobankowymi i zintegrowaną platformą sprzedaży.

Od nauki oczekujemy odpowiedzi na pytanie o optymalne rozmiary lokalnej instytucji finansowej. Zwrot na kapitale zniechęca inwestorów, czego dowodzi WIG 20, co w połączeniu z rosnącą inflacją obniża rentowność inwestycji, a ciężary – coraz to nowe – nie ułatwiają zadania – podsumował.

Konkludując, moderator dyskusji prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał, że faza stagnacji, w jaką wchodzi sektor, ogranicza możliwości finansowania sfery realnej w gospodarce. – To przedmiot naszych rozmów z nadzorcą, regulatorem i władzami państwowymi – poinformował.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: