FLBS 2019. Problem to zdolność adaptacji i akomodacji zmian w zmieniającym się otoczeniu

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Kolejną sesję FLBS 2019 otworzyła prezentacja wniosków Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zapoczątkowana prezentacją prof. SGH dr. hab. Lecha Kurklińskiego.

FLBS 2019. Prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński
FLBS 2019. Prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński Fot. aleBank.pl

Kolejną sesję FLBS 2019 otworzyła prezentacja wniosków Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, zapoczątkowana prezentacją prof. SGH dr. hab. Lecha Kurklińskiego.

#LechKurkliński: Obszary wymagające zintegrowanych działań to m.in. informatyzacja i bankowość mobilna #ForumLiderówBS #SGH, #BankiSpółdzielcze #KonsolidacjaSektoraBankówSpółdzielczych #BankowośćMobilna #SGB #KZBS #GrupaBPS

Spadek dynamiki dochodowej sektora pomimo wzrostu gospodarczego bliskiego 5%, wobec rosnącej inflacji i faktycznego kurczenia się bazy członkowskiej znajduje potwierdzenie w wynikach badań. Respondenci unikają ryzyka i wyrażają obawy o przyszłość.Trwa dyskusja o roli zrzeszeń. Sektor pozyskał tylko 12% nowych klientów wobec 72% w komercji. Paradoksalnie samoocena sektora jest wysoka, ale prawie nie rozmawia się o konsolidacji, zwłaszcza wobec aktywności grupy niechętnej zmianom.Poszczególne kategorie klientów notują spadki względem komercji, co stawia na porządku dziennym pytania o możliwości rozwojowe sektora. Łączenie się banków nie wzmacnia spółdzielczego i lokalnego charakteru działania. Dla przykładu na Węgrzech ze 123 banków pozostały 4, co praktycznie oznacza likwidację tego sektora.Często odmawiano udziału w badaniu, co jest samo w sobie znamienne.– Badani uważają, że obszary wymagające zintegrowanych działań to m.in. informatyzacja i bankowość mobilna, ale przy wstrzemięźliwym postrzeganiu banków zrzeszających w tym procesie – zwrócił uwagę prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński.Banki nie chcą, nie mogą, czy nie potrafią? Brak wiary w rolę banków zrzeszających nie sprzyja integracji, która miałaby świadomy, dobrowolny charakter. Zaufanie nie przekłada się na postrzeganie banków w środowisku ich działania. W efekcie obawy o utratę autonomii. Wzmocnienie kapitałowe SGB-Banku to dowód, że nie musi tak być.

Nowe regulacje, konkurencja i PSD2 wymuszają innowacyjność

Po tym wprowadzeniu panel dyskusyjny poprowadził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.O ocenę skuteczności sposobu zbierania informacji i ocenę wspólnej pracy poprosił Michała Krakowiaka, wiceprezesa zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.– Nowe regulacje i zaostrzająca się konkurencja w połączeniu z PSD2 wymuszają innowacyjność. Nasz problem to zdolność adaptacji i akomodacji zmian w zmieniającym się otoczeniu. Wszak PSD2 zachęca podmioty spoza sektora do włączenia się w ten biznes – od mediów społecznościowych do fintechów. To wpłynie na warunki naszego działania. Również z powodu aktywności dostawców detalicznych – stwierdził Michał Krakowiak.Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA zaapelował o zmniejszanie dystansu i opóźnień, gdyż celem podstawowy jest obsługa klienta, działanie dla lokalnych środowisk i dobry, konkurencyjny biznes.– Konwent dostarcza inspiracji, ale nie kreuje rozwiązań. My pracujemy na co dzień z klientem, dysponujemy strukturą i zapleczem koniecznym do prowadzenia działań w otoczeniu rynkowym. Także w zakresie tego jak będziemy postrzegani – powiedział.Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczychZdaniem Przemysława Pilarskiego, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Mosinie, wytyczne wypracowane w ramach Konwentu to mapa drogowa tego, co jest rozpracowywane w ramach zrzeszeń. – Gros problemów podjęliśmy skutecznie, że wymienię wewnętrzną konkurencję, i to sektorowo. Poczynając od wzajemnej komunikacji. Ale wiele przed nami, czego dowodzą prace Rady Zrzeszenia. To ułożenie relacji z IPS czy kuratorami tam, gdzie trwa realizacja programów naprawczych versus komunikacja z nadzorcą – uważa Przemysław Pilarski.W ocenie Macieja Paleja, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Muszynie − Krynicy-Zdroju, brak innowacyjności oraz konieczność redukcji kosztów compliance i sprawozdawczości, to największe bolączki ograniczające przygotowanie biznesowe, którego oczekuje rynek.– Przekonać do tego przedstawicieli organów państwa to nasze zadanie. 35% finansowania samorządu to my, podczas gdy udział w rynku ogółem jest jednocyfrowy. Uberyzacja bankowości w połączeniu z fintechami nie daje komfortu czasu potrzebnego na transformację – stwierdził Macieja Paleja.

Nowa umowa zrzeszenia

Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, poinformował, że Konwent zainspirował zarząd BPS SA do przeglądu efektywności rozwiązań funkcjonujących w banku zrzeszającym oraz podjęcia prac nad nową umową zrzeszenia, by uzyskać ramy i legitymację do wypełniania roli lidera w ramach zrzeszenia. Powołano także Centrum Usług Zrzeszeniowych.– Porozumienie z SGB-Bankiem pozwala planować rozwiązania w wymiarze sektorowym, w ujęciu zadaniowym i na podstawie precyzyjnych harmonogramó Wdrażanie odbywać się będzie stopniowo, a o powodzeniu zdecyduje efekt skali – wyjaśniał Zdzisław Kupczyk.Czytaj także: FLBS 2019. Mobilne przyspieszenie to warunek możliwości rozwojuBartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, wskazał, że poprzednicy postawili diagnozę, ale w zakresie twardych oczekiwań trzeba na przełomie roku zapisać relację pomiędzy siecią bezpieczeństwa finansowego państwa i IPS-ami, które same nie podołają wyzwaniom nagromadzonym przez lata. Zwłaszcza w wymiarze finansowym. Giganci technologiczni nie dają alternatywy dla integracji pionowej z obudową produktami okołobankowymi i zintegrowaną platformą sprzedaży.– Od nauki oczekujemy odpowiedzi na pytanie o optymalne rozmiary lokalnej instytucji finansowej. Zwrot na kapitale zniechęca inwestorów, czego dowodzi WIG 20, co w połączeniu z rosnącą inflacją obniża rentowność inwestycji, a ciężary – coraz to nowe – nie ułatwiają zadania – podsumował.Konkludując, moderator dyskusji prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał, że faza stagnacji, w jaką wchodzi sektor, ogranicza możliwości finansowania sfery realnej w gospodarce. – To przedmiot naszych rozmów z nadzorcą, regulatorem i władzami państwowymi – poinformował.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: