FLBS 2022: banki spółdzielcze w zielonej transformacji

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

"Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej wynikające z zielonej transformacji", pod takim odbyła się III debata podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Arkadiusz Lewicki i Ireneusz Zyska, FLBS 2022, fot. M. Wagner

"Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej wynikające z zielonej transformacji", pod takim odbyła się III debata podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Debatę moderował Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE, a uczestniczyli w niej: Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Adam Dudek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Cezary Maciejewski, prezes zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojciech Pantkowski, wiceprezes zarządu KIR.

Arkadiusz Lewicki na wstępie mówił o programach ramowych UE związanych z Zielonym Ładem. Jest on podstawowym filarem polityki klimatycznej, która ma ochronić Europejczyków przed zmianami, które wpływają destrukcyjnie na ich życie i biznes.

Podniósł kwestię zarzutów wskazujących na wysokie koszty transformacji i w jej efekcie pogorszenie się pozycji konkurencyjnej firm w Europie, na przykład w stosunku do graczy z Azji.

Regulacje związane z programami transformacyjnymi oddziałują też na Polskę i musimy się w nich odnaleźć.

Nie ma odwrotu od transformacji energetycznej

Jak stwierdził, Ireneusz Zyska, czy tego chcemy, czy nie, transformacja na świecie trwa. Podmioty, które nie będą się stosować do wymogów, wypadną z łańcuchów dostaw.

Dotacje dla gospodarstw domowych i firm, związane z transformacją energetyczną, często są niewystarczające i tu potrzebna jest pomoc ze strony banków. To jest ważne też dla całej gospodarki, bo firmy, które mogą wykazać większy udział energii odnawialnej w swojej działalności, będą skuteczniej konkurować na rynkach europejskich i światowych.

Z kolei gospodarstwa domowe zużywają mniej energii, bo są zmuszone do oszczędzania ze względu na jej wysoką cenę.

W obecnej trudnej sytuacji rząd apelował do Komisji Europejskiej o zawieszenie notowań ETS na giełdach, ale dziś nie ma do tego woli politycznej ze strony partnerów w UE.

W opinii Ireneusza Zyski, im bliżej będzie okresu grzewczego tym bardziej będzie rosła presja ze strony firm w Europie Zachodniej, by wprowadzić takie rozwiązanie.

Podkreślił, że w Polsce bardzo szybko zwiększa się produkcja zielonej energii. W ciągu ostatnich dwu i pół roku przybyło w naszym kraju kilkanaście GW (gigawatów) mocy odnawialnej.

Rozwija się fotowoltaika prosumencka. Prowadzone są inwestycje w zielony transport. Poinformował, że program Czyste Powietrze będzie nowelizowany.

Potrzebna sprzyjająca transformacji energetycznej polityka państwa

Jak stwierdził Adam Dudek, klimat i związane z nim problemy są widoczne w środowisku lokalnym. Zarzucił nieprzygotowanie dużym firmom energetycznym i państwu do transformacji energetycznej. Są np. problemy z odbiorem nadmiaru energii z instalacji fotowoltaicznych.

Trudno też uzyskać zezwolenie na budowę lokalnej elektrowni wodnej. Tu problemem jest np. własność ziemi, na której powstają takie inwestycje, bo należy ona do Wód Polskich. Jak stwierdził jest dużo niepotrzebnych utrudnień.

Cezary Maciejewski przypomniał, że to bankowość spółdzielcza zmodernizowała polską wieś. Bank spółdzielczy jest blisko klientów i zna ich potrzeby. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy już 13 lat temu kredytował zakup kolektorów słonecznych swoim klientom. Niestety nadal są bariery administracyjne utrudniające transformację energetyczną w Polsce lokalnej.

Radosław Kwiecień zauważył, że BGK wspiera także projekty, przy których nie ma zabezpieczenia kredytu. Wspomniał między innymi o instrumentach kapitałowych takich jak obligacje hybrydowe skierowane do dużej energetyki.

Jednak lokalna energetyka staje się coraz ważniejsza i poinformował o związanym z tym grantem. Mówił o gwarancjach kryzysowych i gwarancjach na kredyty inwestycyjne.

Wspomniał o programie antykryzysowym dla ciepłowni lokalnych.

-Musimy wspierać rozwój niezależności energetycznej Polski - mówił przedstawiciel BGK.

Wojciech Pantkowski zwrócił uwagę na potrzebę budowania cyfrowego mostu, który łączy obywateli i sektor publiczny. KIR oferuje takie rozwiązania.

Mówił o trwałym nośniku, usługach zaufania i o tym, jak się cyfryzować z myślą o środowisku. Wspomniał o przygotowanym przez KIR podręczniku dla najmniejszych firm zainteresowanych transformacją cyfrową i ochroną środowiska. Podkreślił rolę KIR w cyfryzacji sektora leasingowego.

Visa Mobile już w trzech bankach spółdzielczych

W kolejnym wystąpieniu w tej części Forum, Igor Zacharjasz, dyrektor ds. rozwiązań dla kanałów cyfrowych i innowacji w dziale rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej w Visa, przedstawił nowy sposób płacenia za zakupy online.

Jak stwierdził, aplikacje mobilne „zjadają” świat. W omawianym rozwiązaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w aplikacjach mobilnych stosowanych do płacenia w internecie.

Visa Mobile to płacenie za pomocą własnego telefonu i jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów.

Zwrócił uwagę, że przy płatności nie podaje się numeru karty płatniczej w internecie, a tylko swój numer telefonu, co użytkownicy odbierają jako bezpieczniejsze.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Visa, użytkownicy zwracają szczególną uwagę na takie elementy płatności jak: nowoczesność, poczucie bezpieczeństwa, przyjazność dla użytkownika oraz chcą, żeby ich urządzenie mobilne było urządzeniem, które również autoryzuje transakcje w internecie.

Rozwiązanie jest już dostępne na rynku i trzy banki spółdzielcze je wdrażają, a w kolejce, jak poinformował, czekają następne.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: