FLBS 2022: jak BGK i banki spółdzielcze wspólnie wspierają firmy w zielonej transformacji?

Bankowość spółdzielcza / Polecamy

"Wspólnie z bankami spółdzielczymi realizujemy kilkanaście programów pomocowych, z których firmy skorzystały 150 tysięcy razy tylko w okresie pandemii" - mówi Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

"Wspólnie z bankami spółdzielczymi realizujemy kilkanaście programów pomocowych, z których firmy skorzystały 150 tysięcy razy tylko w okresie pandemii" - mówi Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Robert Lidke: Czy Pana zdaniem banki spółdzielcze mają do odegrania jakąś szczególną rolę w przeprowadzeniu zielonej transformacji w Polsce?

Radosław Kwiecień: Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym spełniają istotną rolę, głównie ze względu na obsługiwany przez nie segment rynku oraz wypełnianie luki, której nie pokrywa segment komercyjny.

Równie ważne są wiedza i kompetencje banków spółdzielczych do obsługi tej grupy klientów. Podobnie jest w kwestii zielonej transformacji, gdyż ten proces obejmuje zarówno klientów, jak i same banki spółdzielcze.

Bezpieczeństwo energetyczne, ochrona klimatu, kwestie ESG, a także zmiany regulacyjne wpływają na BS-y i ukierunkowują ich strategie na zrównoważony rozwój. Banki spółdzielcze, tak jak i inne segmenty rynku finansowego, kierują swoją działalność kredytową na inwestycje o charakterze strategicznym – szczególnie te związane z transformacją gospodarki do modelu zrównoważonego i innowacyjnego.

Te kierunki wymagają zwiększonego apetytu na ryzyko w bankach. Aby to osiągnąć, konieczne jest wykreowanie rozwiązań systemowych, głównie w risk sharingu, które pozwolą bankom odpowiedzieć na wyzwania gospodarcze.

Kreowaniem takich właśnie rozwiązań zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, który współpracuje z całym sektorem bankowym. 

W jaki sposób BGK może wesprzeć banki, w szczególności banki spółdzielcze w oferowaniu klientom finansowania zielonych inwestycji, co w ofercie BGK najbardziej "pasuje" do bankowości spółdzielczej?

Polski bank rozwoju wspiera przede wszystkim poprzez produkty gwarancyjne pod akcję kredytową banków spółdzielczych. Ponadto powierza bankom środki publiczne, aby udzielały preferencyjnych pożyczek dla firm oraz JST, w tym np. na cele rozwojowe MŚP.

Wspólnie z bankami spółdzielczymi realizujemy kilkanaście programów pomocowych, z których firmy skorzystały 150 tysięcy razy tylko w okresie pandemii.

Na szczególną uwagę zasługuje gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek dla firm innowacyjnych i efektywnych ekologicznie

Dzięki gwarancjom de minimis polskie MŚP w latach 2014-2021 zachowały lub utworzyły 450 tysięcy miejsc pracy. 72 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że uzyskane finansowanie pomogło im przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Spośród wszystkich dostępnych w sektorze bankowym gwarancji BGK dla banków spółdzielczych na szczególną uwagę zasługuje gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek dla firm innowacyjnych i efektywnych ekologicznie. Podstawowym celem, który realizują gwarancje Biznesmax, jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie.

Wierzę, że banki spółdzielcze dzięki współpracy z BGK, podnoszą atrakcyjność swojej oferty i obniżają koszty ryzyka. Zyskują też możliwość zdobycia branżowego know-how w oferowaniu produktów finansowych ze środków publicznych.

Czy oferta BGK kierowana do banków, a nastawiona na wspieranie zielonej transformacji ulega zmianom w związku z wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii i nośników energii?

Obecnie utrzymujemy na warunkach specjalnych gwarancje de minimis i Biznesmax oraz gwarancje dla sektora rolnego ze zwiększoną stawką dopłaty.

Dodatkowo zmodyfikowaliśmy oraz wprowadziliśmy nowe gwarancje spłat kredytów, by w dalszym ciągu efektywnie wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. W ten sposób ułatwiamy dostęp do finansowania oraz pomagamy utrzymać płynność finansową firmom, które ucierpiały na kryzysie, a nadal chcą inwestować w rozwój zielonej transformacji.

Co ważne, zwiększyliśmy także środki w Funduszu Gwarancji Kryzysowych, dzięki czemu znacznie więcej przedsiębiorców może skorzystać z kredytów lub faktoringu czy leasingu.

Te 30 mld zł to szansa dla wielu przedsiębiorstw, w tym m.in. ciepłowni. Gwarancje płynnościowe pozwolą im zwiększyć finansowanie obrotowe dla tego sektora, aby pokryć rosnące ceny surowców. Część pieniędzy będzie także mogła wesprzeć inwestycje, np. budowę nowych bezemisyjnych źródeł wytwórczych.

Transformacja sektora energetycznego jest kluczowym celem bezpieczeństwa strategicznego, jednego z programów modelu biznesowego BGK.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: