FLBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021” w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

FLBS 2022, od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz, Anna Krawczyk, Michał Przyjemski, Paweł Minkina.
FLBS 2022, od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz, Anna Krawczyk, Michał Przyjemski, Paweł Minkina. Fot. aleBank.pl

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021” w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

Bank Spółdzielczy Duszniki – zajął pierwsze miejsce w kategorii Lider efektywności. Nagrodę odebrała Anna Krawczyk, Prezes Zarządu BS Duszniki.

W kategorii Lider Popularności Wśród Klientów najwyższe miejsce na podium zajął Bank Spółdzielczy Wschowa. Nagrodę odebrał Michał Przyjemski, Wiceprezes Zarządu BS Wschowa.

Nagrody wręczali Paweł Minkina, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Kryteria brane pod uwagę w ocenach banków

Przy wydawaniu werdyktu dotyczącego kategorii „Lider efektywności” zostało wziętych pod uwagę pięć obiektywnych czynników: dynamika przychodów podstawowych (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat) w ostatnim roku w stosunku do wyniku z 2020 r., wysokość wskaźników ROE, ROA, poziom wskaźnika C/I w 2021 r. oraz koszt ryzyka (rozumiany jako stosunek utworzonych rezerw celowych do sumy aktywów banku).

Drugi rok z rzędu redakcja MF BANK przyznaje tytuł „Lidera popularności wśród klientów banków”. Na podstawie dostępnych danych oceniono, u kogo najchętniej klienci (bez zróżnicowania na osoby fizyczne i przedsiębiorców, ale też bez uwzględnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego) najchętniej lokują swoje oszczędności i do kogo zwracają się o kredyty (bez rozróżnienia rodzaju udzielonego finansowania).

Dla otrzymania optymalnej oceny (mierzonej metodą ilościową) zdecydowano się nagrodzić te banki, którym klienci najczęściej powierzali swoje oszczędności: brano pod uwagę nominalną wartość zobowiązań wobec klientów w 2021 r., a także ich roczną procentową zmianę oraz to, od kogo klienci w ub.r. najchętniej pożyczali środki finansowe (tu również uwzględniono wartość i procentową zmianę).

Więcej informacji o Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021” w najnowszym numerze MF BANK.

Wyróżnienia od WIB i partnerów Gali FLBS

Warszawski Instytut Bankowości z okazji 10-lecia realizacji projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL” przyznał bankom spółdzielczym dziesięć wyróżnień.

W gronie wyróżnionych znalazły się: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Nadsański Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Bank Spółdzielczy w Lipnie, Kaszubski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Bank Rzemiosła w Krakowie. 

Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Waldemar Zbytek , Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Podczas wieczornej Gali wyróżnienia wręczali również partnerzy wieczoru Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022.

Wyróżnienia od IT CARD otrzymały banki: HEXA Bank Spółdzielczy za aktywną promocję usługi wpłat klientów banków komercyjnych w recyklerach banku, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej za udział w projekcie pilotażowym oraz aktywną promocję usługi wpłat, Vistula Bank Spółdzielczy za promocje wpłat gotówkowych w sieci Planet Cash, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim za najwyższą sprzedaż terminali Planet Pay, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej za najwyższą liczbę poleceń na terminale Planet Pay​.

Nagrody wręczali Adam Matyaszek, Wiceprezes Zarządu i  Jolanta Sadowska, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Płatniczych IT CARD.

W podziękowaniu za wyróżniającą się sprzedaż i współpracę nagrody specjalne od SALTUS Ubezpieczenia nagrodzonocztery banki spółdzielcze: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie,  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, oraz  Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, którego przedstawiciele nie byli obecni podczas Gali.

Jednak w tym przypadku nagroda będzie doręczona w siedzibie Banku osobiście przez Przedstawicieli Saltus Ubezpieczenia.

W imieniu ubezpieczyciela wyróżnienia wręczali: Piotr Gurgul, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń oraz Małgorzata Bacajewska, Z-ca Dyrektora Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń SALTUS Ubezpieczenia.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: