FM Bank i Polski Bank Przedsiębiorczości wspólnie

Bankowość

Po połączeniu FM Banku i Polskiego Banku Przedsiębiorczości powstanie uniwersalny bank dla firm. Dzięki integracji połączony bank otworzy się szerzej na potencjał tkwiący w segmencie MŚP - Nowy Bank przygotowuje ofertę dla małych firm.

18 marca 2013 roku FM Bank S.A. i Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na połączenie obu banków. Proces integracji nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i związane z nim niezbędne zmiany statutu. Według planów połączenie banków dokona się w połowie tego roku.

Fuzja spowoduje połączenie wysokich kompetencji Polskiego Banku Przedsiębiorczości operującego na rynku średnich przedsiębiorstw oraz samorządów z silną pozycją FM Banku w bankowości dla mikro firm. Nowy Bank przygotuje rozwiązania finansowe dla małych firm działających w Polsce i tym samym, będzie mógł obsługiwać większość polskich przedsiębiorstw. Prace nad nową ofertą rozpoczną się po zakończeniu procesu połączenia banków. Fuzja umożliwi wykorzystanie istniejących już produktów w FM Banku (np. rachunki, karty kredytowe, pakiety chroniące firmę np. prywatna opieka medyczna dla rodziny i pracowników)) i Polskim Banku Przedsiębiorczości (faktoring, produkty skarbu, finansowanie handlu i eksportu) do przygotowania oferty dla małych firm.  Obroty roczne mikro firmy – według definicji FM Banku i PBP Banku – nie przekraczają 4 mln zł, małej firmy 30 mln zł, a średniej 300 mln zł.

Nowa instytucja będzie nazywała się FM Bank PBP S.A., ale jednocześnie zostaną zachowane odrębne nazwy dla linii biznesowych: FM Bank dla linii mikro i małych przedsiębiorstw oraz Polski Bank Przedsiębiorczości dla linii zajmującej się średnimi przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozumieniu prawa podmiotem przejmującym będzie Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. Połączonemu bankowi przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki FM Banku S.A. Głównym akcjonariuszem FM Banku PBP S.A. będzie fundusz Abris Capital Partners (obecnie jest większościowym akcjonariuszem FM Banku i jedynym PBP Banku), który będzie posiadał ponad 90 procent akcji.

W wyniku integracji powstanie bank obsługujący 25 tysięcy mikro firm, kilkaset średnich firm i ok. 15 tysięcy klientów indywidualnych, posiadający 56 oddziałów oraz cztery regionalne centra bankowości korporacyjnej. W FM Banku PBP S.A. będzie pracować 600 osób. Na koniec 2012 roku aktywa obu banków wynosiły 2,8 mld zł. Zgodnie z planami suma bilansowa na koniec tego roku wzrośnie do 3,9 mld zł, a współczynnik wypłacalności będzie wynosił 14 proc. W związku z ambitnymi planami rozwojowymi FM Bank PBP S.A. planuje dywersyfikację źródeł finansowania m.in. prowadzone są rozmowy z instytucjami międzynarodowymi dotyczące linii kredytowych, a także wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez emisję obligacji podporządkowanych.

Oba banki oferują lokaty dla klientów indywidualnych (PBP Bank tylko przez Internet). Po fuzji obsługę lokat przejmie linia FM Banku. Klienci Polskiego Banku Przedsiębiorczości, którzy mają odnawialną Lokatę Spinającą będą mogli ją odnawiać w Nowym Banku.

Klienci nie odczują żadnych trudności operacyjnych związanych z integracją obu banków. Co ważne:

  • nie zmienią się numery rachunków Klientów;
  • Klienci nadal będą obsługiwani w oddziałach FM Banku i centrach korporacyjnych PBP Banku;
  • Klienci obu linii będą korzystać z dotychczasowych systemów informatycznych;
  • Klienci nie będą aneksowali wcześniej podpisywanych umów.

Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. – pobierz.
KANDYDACI DO ZARZĄDU FM BANK PBP S.A. – pobierz.

Źródło: Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.
FM Bank S.A.

Udostępnij artykuł: