FN 2015/04-06 (kwiecień – czerwiec 2015)

Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2015)Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych Rządowy program pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON Raport AMRON-SARFIN Raport mBanku Hipotecznego

Finansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2015)Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych Rządowy program pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON Raport AMRON-SARFIN Raport mBanku Hipotecznego

Udostępnij artykuł: