FOR: każdy Polak za 500 plus i trzynastą emeryturę zapłacił w roku ubiegłym 1371 złotych

Finanse osobiste

Kierowany przez Leszka Balcerowicza think tank Forum Obywatelskiego Rozwoju od dziesięciu lat pokazuje „rachunek od państwa”, w którym uwidocznione są wydatki państwa w przeliczeniu na mieszkańca Polski. W piątek, 30 kwietnia FOR opublikował dane za 2020 rok.

prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju (fot. FOR)
prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju (fot. FOR)

Kierowany przez Leszka Balcerowicza think tank Forum Obywatelskiego Rozwoju od dziesięciu lat pokazuje „rachunek od państwa”, w którym uwidocznione są wydatki państwa w przeliczeniu na mieszkańca Polski. W piątek, 30 kwietnia FOR opublikował dane za 2020 rok.

„Rachunek od państwa” powstaje w okresie składania deklaracji podatkowych, kiedy większość instytucji wchodzących w skład sektora finansów publicznych nie opublikowała jeszcze ostatecznych sprawozdań finansowych – w szczególności nie jest jeszcze dostępne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa.

30 tysięcy złotych na głowę

Dlatego dane opierają się częściowo o planowane wydatki, które nie zawsze są w pełni realizowane – szczególnie w tak nietypowym okresie jak rok pandemii COVID-19.

Socjalne programy rządu – „500+” i „trzynastki” – kosztowały każdego Polaka więcej niż wydatki na administrację

W 2020 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na przeciętnego obywatela wyniosły prawie 30 tys. zł, a wydatki państwa bez wydatków związanych z COVID-19 wyniosły w ubiegłym roku 27 032 zł.

Na co idą nasze pieniądze?

Wydatki na powstrzymanie i walkę ze skutkami pandemii COVID-19 (w tym rekompensaty za lockdown) wyniosły w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski  2722 zł.

Podatnicy składali się w roku 2020 na następujące wydatki państwa:

Emerytury i -  7830 zł (w tym 308 zł na „trzynastki”)

Służba zdrowia - 3024 zł

Edukacja i nauka - 2991 zł

Pomoc społeczna - 2624 zł (w tym 1062 zł na „500+”)

Infrastruktura - 1944 zł

Wojsko, bezpieczeństwo wewnętrzne i sprawiedliwość - 2048 zł

Administracja - 1334 zł

Odsetki od długu publicznego - 841 zł

Największą kategorią wydatków publicznych były, jak co roku, emerytury i renty, na które podatnicy wydali więcej niż na liczone łącznie dwie kolejne kategorie wydatków – ochronę zdrowia  oraz edukację i naukę.

Co proponuje FOR?

FOR od lat proponuje ograniczenie wydatków emerytalnych przez podniesienie wieku emerytalnego, zlikwidowanie przywileju wcześniejszych emerytur, włączenie rolników, żołnierzy, policjantów, sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego, a także zaniechanie kolejnych przywilejów jak „trzynaste” i „czternaste” emerytury.

Wydatki mieszczące się w ramach modelu państwa „nocnego stróża”, czyli na wojsko, policję, sądy i administrację, wyniosły w przeliczeniu na przeciętnego mieszkańca Polski jedyne 3382 zł, czyli niewiele więcej niż 10% wszystkich wydatków państwa.

Same „flagowe” socjalne programy rządu – „500+” i „trzynastki” – kosztowały każdego Polaka 1371 zł, czyli więcej niż wydatki na administrację.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: