FOR ocenia pomysły pomocy kredytobiorcom

Kredyty / Nieruchomości

Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju ocenili zgłaszane przez partie polityczne pomysły pomocy dla klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne.

makieta domków i bloków, napis na klockach RATES, wektor w górę
Fot. stock.adobe.com / Andrii Yalanskyi

Eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju ocenili zgłaszane przez partie polityczne pomysły pomocy dla klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne.

Zanim Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła 6 października 2021 roku serię podwyżek stóp procentowych, trzymiesięczny WIBOR wynosił 0,21%. Obecnie wynosi 5,88%.

Ogromna większość umów kredytowych przewiduje zmienne oprocentowanie, które oparte jest o WIBOR.

Wpływ wzrostu WIBOR 3M z 0,21% do 5,79% (marża 2 pkt proc.)

Kredyt na okresWzrost raty o
5 lat14,5%
10 lat29,3%
15 lat44,4%
20 lat59,6%
25 lat74,6%
30 lat89,2%
Źródło: FOR, "Lekarstwo gorsze od choroby. Ocena propozycji pomocy kredytobiorcom"

Co proponowały partie polityczne?

W lutym 2022 roku w mediach pojawiła się  propozycja „zamrożenia stawek WIBOR”. Temat podjęła Lewica, która przedstawiła projekt ustawy przewidującej dopłatę do odsetek w kwocie odpowiadającej 2 pkt proc.  i zapowiedziała zgłoszenie projektu ustawy o „zamrożenia stawek WIBOR” na poziomie z 1 grudnia 2021 roku.

Platforma Obywatelska, która początkowo projekt Lewicy uznała za populistyczny, zgłosiła własny, przewidujący zamrożenia stawek WIBOR na poziomie z końca grudnia 2021 roku.

PSL przedstawił z kolei projekt znoszący marżę w kredytach hipotecznych.

Co proponuje rząd?

25 kwietnia propozycje wsparcia dla kredytobiorców przedstawił Mateusz Morawiecki. Przewidują:

- 3 miesiące „wakacji kredytowych” w roku (od przesuniętych w czasie rat kredytobiorcy nie płaciliby odsetek);

- dofinansowanie przez banki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;

- wprowadzenie od 2023 roku nowego wskaźnika referencyjnego w miejsce WIBOR-u.

Ile zapłacą banki?

Polska 2050 zaproponowała zmiany, ułatwiające dostęp do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zwiększające wielkość wsparcia z 72 tys. zł do 144 tys. zł. Projekt ten nie wymagałby dofinansowania Funduszu. Koszty pozostałych projektów ponosiłyby banki. 

Według wyliczeń FOR projekt Lewicy kosztowałby w 2022 roku 14,6 mld zł, a w 2023 16,6 mld zł.

Projekt Platformy Obywatelskiej kosztowałby 10 mld zł w 2022 roku i 10 mld zł w 2023.

Projekt PSL obciążałby banki kosztem 8 mld zł w 2022 roku i 8 mld zł w 2023 roku.

Projekt rządowy stanowiłby dla banków koszt 3,6 mld zł w roku 2022 i 5,2 mld zł w roku 2023.

Projekt Polski 2050 nie wiązałby się z dodatkowymi kosztami.

Pomoc czyim faktycznie kosztem?

Eksperci FOR zwracają uwagę, że propozycje Lewicy, PO i PiS zakładają, że pomoc byłaby kierowana do wszystkich kredytobiorców hipotecznych.

Tymczasem w okresie, kiedy stawki WIBOR były rekordowo niskie, zawarto zaledwie 17% wszystkich czynnych umów kredytu złotowego.

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt wcześniej, przez długi czas byli beneficjentami obniżek stóp a jednocześnie wzrostu wynagrodzeń i nie powinni mieć większych problemów ze spłatą rat.

Propozycje ignorują interesy:

- klientów banków, którzy otrzymają niższe odsetki od swoich lokat  i potencjalnych kredytobiorców, którzy zapłacą wyższe marże;

- akcjonariuszy banków, w tym członków otwartych funduszy emerytalnych, drobnych inwestorów indywidualnych, uczestników funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych z trzeciego filara (IKE, IKZE, PPE, PPK)

- podatników – uderzenie w zyski banków obniży wpływy podatkowe;

- kredytobiorców, którzy zdecydowali się na droższy kredyt z okresowo stałą stopą.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: