FOR przedstawił rachunek od państwa za 2021 rok

Gospodarka

Od kilku lat Forum Obywatelskiego Rozwoju publikuje „Rachunek od państwa”, czyli zestawienie wydatków publicznych za poprzedni rok w przeliczeniu na mieszkańca Polski.

Paragon i kalkulator
Fot. Pixabay.com

Od kilku lat Forum Obywatelskiego Rozwoju publikuje „Rachunek od państwa”, czyli zestawienie wydatków publicznych za poprzedni rok w przeliczeniu na mieszkańca Polski.

W 2021 roku „Rachunek od państwa” wyniósł 30 736 zł na mieszkańca Polski i był o 982 zł wyższy niż rok wcześniej.

Od 2015 roku wydatki publiczne wzrosły w Polsce realnie o ponad 35%.

Łączne wydatki publiczne na mieszkańca były w 2021 roku o 1300 zł wyższe od dochodów. W rezultacie dług publiczny na mieszkańca wyniósł 37 405 zł (z czego 6946 zł poza konstytucyjną definicją długu i poza kontrolą parlamentu) i był o 2138 zł wyższy niż w 2020 roku.

W 2021 roku wydatki publiczne stanowiły 44,2% PKB – mniej niż rok wcześniej, gdy wybuchła pandemia, ale wciąż więcej niż w 2019 roku.

Od 2015 roku wydatki publiczne wzrosły w Polsce realnie o ponad 35%.

Wydatki socjalne rosną szybciej niż gospodarka

Największą kategorią wydatków publicznych były, jak co roku, emerytury i renty. Przeciętny mieszkaniec Polski wydał na nie, wliczając „trzynastki” i „czternastki”, 8938 zł. To o wiele więcej niż na liczone łącznie dwie kolejne kategorie wydatków – ochronę zdrowia (3851 zł) oraz edukację i naukę (3731 zł).

W latach 2015–2021 wydatki socjalne w ujęciu realnym wzrosły w Polsce o prawie 43% – był to piąty najwyższy wynik w UE (przy średniej na poziomie 22,3%).

Wydatki socjalne rosły szybciej niż gospodarka – w stosunku do PKB zwiększyły się o 1,7 pkt proc. Malało natomiast  znaczenie inwestycji publicznych, które w stosunku do PKB zmniejszyły się o 0,4 pkt proc.

Rosną koszty obsługi długu publicznego

Rosnące wydatki państwo mogło finansować, gdyż gospodarka szybko rosła dzięki dobrej koniunkturze w zachodniej Europie i napływowi pracowników z Ukrainy.

Rząd wprowadził też wiele nowych podatków, często dla niepoznaki nazywanych opłatami lub daninami („opłata emisyjna”, „danina solidarnościowa”, a także podatek bankowy i podatek handlowy). Dochody sektora publicznego w latach 2015–2021 wzrosły o 3,3% PKB.

w tym roku koszt obsługi długu publicznego będzie wyższy od kosztu programu Rodzina 500+

Mimo dobrej koniunktury rząd nie zrównoważył finansów publicznych. W efekcie dług publiczny w latach 2015–2021 wzrósł o 2,5% PKB.

Stabilności finansów publicznych w roku 2021 sprzyjały niskie, a nawet malejące odsetki od długu. Dlatego koszt obsługi długu publicznego na jednego mieszkańca wynosił „tylko” 772 zł.

Od pół roku odsetki zaczynają jednak szybko rosnąć. Według prognozy z kwietnia br., przedstawionej przez rząd w „Wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2022–2025”, odsetki od długu publicznego mają wynieść w roku 2022 1258 zł na mieszkańca, a w 2023 1705 zł.

Już w tym roku koszt obsługi długu publicznego będzie wyższy od kosztu programu „Rodzina 500+”.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: