Forint pozostaje zmienny

Komentarze ekspertów

Na kurs forinta będzie wpływać oczekiwane obniżenie stóp procentowych. Można liczyć na kontynuację zmienności kursu HUF i wiele okazji transakcyjnych dla inwestorów walutowych.

Na kurs forinta będzie wpływać oczekiwane obniżenie stóp procentowych. Można liczyć na kontynuację zmienności kursu HUF i wiele okazji transakcyjnych dla inwestorów walutowych.

Uczestnicy węgierskiego rynku międzybankowego spodziewają się dalszych obniżek stóp procentowych. Oczekuje się zejścia do zakresu 3 - 3,5 punktów proc. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy 3-miesięcznym EURIBOR, a implikowaną stopą dla HUF. W 2011 roku najmniejszą różnicą było około 2,9 pkt., która w drugiej połowie ubiegłego roku sięgnęła prawie 6 pkt. Dzisiaj, po serii obniżek stóp procentowych, ta różnica to tylko 2,3 pkt. Koszt utrzymania długiej pozycji przeciwko HUF jest więc relatywnie niski.

Opłacalność transakcji typu "carry trade" jest znacznie mniejsza niż rok temu i regularnie spada. Obecna różnica w wysokości stóp procentowych nie zachęca już nowych inwestorów do otwierania pozycji tego typu, ponieważ ryzyko spadku wartości forinta jest za duże w związku z niepewnością, co do decyzji politycznych i gospodarczych na Węgrzech. Jeśli klimat gospodarczy się nie poprawi, forint może być pod presją.

W średnim terminie kluczowy jest kurs EUR/HUF w okolicach 294. Z punktu widzenia analizy technicznej stanowi on silne wsparcie dla umacniania się forinta. Warto jednak zwrócić uwagę na opór około wartości 297 forintów za euro, gdzie przebiega linia trendu spadkowego od końca sierpnia. Ewentualne przebicie wspomnianych poziomów powinno przyspieszyć ruchy cen.

Pewną informacją wspierającą gospodarkę jest zapowiedź, iż rząd zamierza kontynuować program wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw. Całkowity koszt takich tanich kredytów dla nich to 2,5%. Relatywnie tani pieniądz może być wykorzystany na inwestycje, jak i do finansowania bieżących aktywów. To zwiększa wydajność sektora MSP. W kontekście odczytów inflacji warto zwrócić uwagę, iż wkrótce wygaśnie program redukcji kosztów usług użyteczności publicznej, co może nieznacznie zwiększyć dynamikę wzrostu cen.

Benjamin Lanczos,
specjalista rynku CFD i Forex,
City Index

Udostępnij artykuł: