FORTINET – wzrost przychodów za drugi kwartał o 14 proc.

Finanse i gospodarka

Firma FORTINET (NASDAQ: FTNT), dostawca zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, podała wyniki finansowe za drugi kwartał 2013 roku kończący się 30 czerwca:

 • Przychody: 147,4 mln USD, wzrost o 14% rok do roku
 • Kwoty zafakturowane: 160,7 mln USD, wzrost o 10% rok do roku1
 • Rozwodniony zysk netto na jedną akcję według zasad księgowości GAAP 0,05 USD
 • Rozwodniony zysk netto na jedną akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,10 USD
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 37,2 mln USD
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 35,2 mln USD1
 • Środki pieniężne oraz inwestycje: 814,4 mln USD, bez zadłużenia

„To, że byliśmy w stanie zrealizować założenia lub nawet je przekroczyć w stosunku do należności, przychodów i rentowności w drugim kwartale tego roku, mimo wymagających warunkach panujących na niektórych rynkach i obszarach geograficznych, podkreśla różnorodność i szeroki zakres działalności FORTINET“ – mówi Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny. „Wprawdzie wciąż działamy ostrożnie ze względu na utrzymującą się trudną sytuację makroekonomiczną, jesteśmy jednak pewni, że połączenie przewag konkurencyjnych i wyższości produktowej przygotowało nas dobrze na ciągły rozwój i zwiększanie udziału w rynku“.

Najważniejsze informacje finansowe dla drugiego kwartału 2013 r.

 • Przychód: Całkowite przychody za drugi kwartał 2013 r. wyniosły 147,4 mln USD, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do 129,0 mln USD w analogicznym okresie 2012 r. Na łączne przychody złożyły się przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 66,5 mln USD (wzrost o 8% w porównaniu z tym samym kwartałem 2012 r.) oraz przychody ze sprzedaży na poziomie 79,7 mln USD (wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.)
 • Kwoty zafakturowane1: Łączna wartość kwot zafakturowanych w drugim kwartale 2013 r. wyniosła 147,4 mln USD, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do 129,0 mln USD w tym samym kwartale 2012 r.
 • Przychód odroczony: Przychód odroczony wyniósł 389,7 mln USD na dzień 30 czerwca 2013 r., co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z przychodem odroczonym w wysokości 331,4 mln USD na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz wzrost o 13,3 mln USD z 376,4 mln USD na dzień 31 marca 2013.
 • Środki pieniężne i przepływy środków pieniężnych: Na dzień 30 czerwca 2013 środki pieniężne i inwestycje wyniosły 814,4 mln USD, w stosunku do 782,5 mln USD na dzień 31 marca 2013 r. W drugim kwartale 2013 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 37,2 mln USD, zaś przepływy wolnych środków pieniężnych 35,2 mln USD1.
 • Zysk operacyjny liczony według zasad GAAP: Zysk za II kwartał 2013 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 13,8 mln USD, dając stopę zysku wg GAAP w wysokości 9%. Dla porównania zysk za II kwartał 2012 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 21 mln USD, dając stopę zysku wg GAAP w wysokości 16%.
 • Zysk netto liczony według zasad GAAP oraz rozwodniony zysk netto na akcję: Zysk netto za II kwartał 2013 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 9,0 mln USD, przy założeniu 40% stopy podatkowej. Dla porównania zysk netto za II kwartał 2012 r. liczony według zasad GAAP wyniósł 14,0 mln USD, w oparciu o 37% stopę podatkową za kwartał. Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP wyniósł 0,05 USD dla drugiego kwartału 2013, przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 168 mln, w porównaniu do 0,08 USD w analogicznym okresie 2012 r., (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 166,1 mln).  
 • Zysk operacyjny liczony według zasad innych niż GAAP 1: Zysk operacyjny liczony według innych zasad niż GAAP wyniósł 24,4 mln USD za drugi kwartał 2013 roku, dając stopę zysku w wysokości 17%. Zysk operacyjny za II kwartał 2012 r. liczony według innych zasad niż GAAP wyniósł 28,6 mln USD, dając stopę zysku w wysokości 22%.
 • Zysk netto liczony według zasad innych niż GAAP oraz rozwodniony zysk netto na akcję1: Zysk netto za II kwartał 2013 r. liczony według innych zasad niż GAAP 17,2 mln USD, przy założeniu 33% efektywnej stopy podatkowej. Zysk netto za II kwartał 2012 r. liczony według innych zasad niż GAAP wyniósł 19,7 mln USD, przy założeniu 34% efektywnej stopy podatkowej. Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według innych zasad niż GAAP wyniósł 0,10 USD dla drugiego kwartału 2013 (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 168,0 mln), w stosunku do 0,12 USD w analogicznym okresie 2012 r. (przy średniej ważonej liczbie akcji w ujęciu rozwodnionym pozostających w obrocie na poziomie 166,1 mln).

1 Zestawienie wskaźników finansowych liczonych według zasad GAAP oraz zasad innych niż GAAP zostało zawarte w tabelach w sprawozdaniu finansowym dołączonym do informacji prasowej w wersji anglojęzycznej.

Źródło: FORTINET

Udostępnij artykuł: