Fortum zainwestuje 25 mln zł w modernizację i budowę sieci ciepłowniczej

Samorząd

Firma Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku, w 2012 roku planuje modernizację 7955 m sieci za kwotę ponad 14 mln zł. Ponadto koncern zamierza zbudować 7356 m nowych przyłączy, których koszt wyniesie prawie 11 mln zł.

Firma Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku, w 2012 roku planuje modernizację 7955 m sieci za kwotę ponad 14 mln zł. Ponadto koncern zamierza zbudować 7356 m nowych przyłączy, których koszt wyniesie prawie 11 mln zł.

Celem prac modernizacyjnych i inwestycyjnych podejmowanych co roku między sezonami grzewczymi przez firmę Fortum, jest zagwarantowanie bezpiecznej dystrybucji ciepła we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku.

Na koniec 2011 roku łączna długość sieci ciepłowniczej we Wrocławiu wyniosła prawie 500 km. Nowoczesne rury preizolowane, wyposażone w systemy wykrywania wilgoci, a przez to zapewniające najbardziej komfortową dystrybucję ciepła, stanowiły pod koniec ubiegłego roku prawie połową (ponad 47 proc.) długości całej sieci (dokładnie 237 km). Jest to bardzo dobry wynik na tle innych polskich miast, gdzie udział sieci preizolowanych stanowi ok. 1/3 jej długości. W tej chwili ponad 55 proc. sieci we Wrocławiu ma mniej niż 20 lat, a blisko 20 proc. mniej niż 10 lat.

Łączna długość sieci ciepłowniczej firmy Fortum w Częstochowie wyniosła ponad 166 km, a w Płocku - ponad 105 km. Nowoczesne rury preizolowane wysokoparametrowe stanowią w Częstochowie 32 proc. długości całej sieci. Dla Płocka wartość ta wynosi 20 proc.

W 2011 roku w tych trzech aglomeracjach na modernizację 4466 m sieci Fortum wydało ponad 8,8 mln zł. Powstało także 8986 m nowych przyłączy za kwotę ponad 13 mln zł. Łączny koszt inwestycji w sieć w poprzednim roku wyniósł ponad 22 mln zł.

Kułak Urszula

Udostępnij artykuł: