Forum bankowe 2009: Jak upada Babilon?

NBS 2009/04

Biblijny Babilon to miasto symbol zepsucia i upadku zasad, w którym rządził wszechobecny pieniądz. Żądza władzy i zysku doprowadziły Babilon do upadku.

– Bankowość opiera się na wartościach nie tylko mierzonych w pieniądzu, lecz również takich jak zaufanie – mówi prof. Jan Szambelańczyk z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. – Globalny kryzys finansowy spowoduje zmiany radykalne. Kształtuje się opinia, że kryzys to wynik chciwości i nieuczciwości bankowców oraz niekompetencji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu. Warto więc sięgnąć do aksjologicznych przesłanek postrzegania pożyczek i wizerunku banków. Według zasad monoteizmu wartość pieniądza ma być stała, jako podstawowy warunek stabilności cen i gospodarki. Dbałość o tę stabilność powinna polegać przede wszystkim na przestrzeganiu zakazu lichwy, gdyż oprocentowanie automatycznie podnosi ceny towarów.

„Nie bierz od niego odsetek…”

Biblia oraz Koran ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: