Forum Bankowe 2011

Bankowość / Relacje

W czwartek, 10 marca obradowało XVII Forum Bankowe. W tegorocznym spotkaniu zaproszeni goście dyskutowali o Wyzwaniach dla sektora bankowego na nową dekadę.

Główne zagadnienia to m.in:

I. Wyzwania regulacyjne dla banków po kryzysie finansowym – próba identyfikacji priorytetów polskiej prezydencji w UE przez uczestników polskiego rynku finansowego

II. W poszukiwaniu dróg dalszego wzrostu sektora bankowego.

 

110310.forum.bankowe.03

Obrady otworzył Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, a w pierwszej części Forum uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystapień Ministra Finansów Prof. Jacka Rostowski oraz dr Stanisława Kluzy, Przewodniczącego KNF.

110310.forum.bankowe.02

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla banków aktualne problemy i wyzwania stojące przed tym sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

110310.forum.bankowe.01

Program Forum Bankowego 2011

Udostępnij artykuł: