Forum Bankowe 2014

Forum Bankowe

Forum Bankowe 2014Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego

Forum Bankowe 2014Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego

 

12 marca 2014 r., Hotel Sheraton w Warszawie

 Wśród prelegentów m.in.:
belka.marek.01.75x75prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego
kozera.iwona.01.75x75Iwona Kozera Partner, EY Polska Szef Grupy Rynków Finansowych
jakubiak.andrzej.01.75x75Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisja Nadzoru Finansowego
kwasniak.wojciech.01.75x75Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisja Nadzoru Finansowego
jagiello.zbigniew.01.75x75Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu PKO Bank Polski S.A.
sikora.slawomir.s.01.75x75Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu Bank Handlowy w Warszawie SA
pietraszkiewicz.krzysztof.01.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, organizowaną przez Związek Banków Polskich, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla bankowości aktualne problemy i wyzwania w najbliższych latach.

W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Tegoroczna tematyka:

  • Sesja I Rola banków w społecznej gospodarce rynkowej - pożądane zmiany instytucjonalne i regulacyjne pozwalające na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w gospodarce
  • Sesja II Efektywny model ochrony konsumenta usług bankowych
  • Sesja III Działanie banków w erze cyfrowej - konsekwencje organizacyjne, ekonomiczne, reputacyjne dla banków wynikające z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej

Zobacz:

 

www.aleBank.pl/ForumBankowe

Udostępnij artykuł: