Forum Bankowe: Prezes ZBP o finansowaniu gospodarki przez sektor bankowy

Multimedia / Wydarzenia

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

Wyzwania sektora bankowego na nowe czasy pod takim hasłem odbyło się 25 doroczne Forum Bankowe z udziałem bankowców, szefów NBP, KNF, BFG oraz przedstawicieli szeroko rozumianego rynku finansowego.

#KrzysztofPietraszkiewicz: W ostatnich dwóch latach z powodu dodatkowych obciążeń sektora bankowego przedsiębiorcy nie uzyskali około 60 mld złotych kredytów

W czwartek, 14 marca w Warszawie odbyło się 25 Forum Bankowe. Jak mówi Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich jest to bardzo ważne wydarzenie dla polskiego systemu bankowego, a także dla firm, jednostek samorządu terytorialnego i klientów indywidualnych polskich banków. W tym roku, tak jak w latach poprzednich w spotkaniu wzięli udział bankowcy i uczestnicy rynku finansowego, a także instytucji nadzorujących i regulujących sektor bankowy.

O stabilności makroekonomicznej, polityce pieniężnej, działaniach Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mówili Teresa Czerwińska minister finansów, Małgorzata Iwonicz-Drozdowska zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Zdzisław Sokal prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Adam Glapiński prezes Narodowego Banku Polskiego.

Dyskutowano także o skali obciążeń sektora bankowego i wpływie tych obciążeń na możliwości finansowania gospodarki przez banki. Jak mówi prezes Krzysztof Pietraszkiewicz skala obciążeń polskiego sektora bankowego należy do najwyższych w świecie cywilizowanym. W ostatnich dwóch latach z powodu dodatkowych obciążeń sektora bankowego przedsiębiorcy nie uzyskali około 60 mld złotych kredytów.

Ważnym tematem forum była kwestia kredytów ze stałą stopą procentową, rozwojem bankowości hipotecznej i listów zastawnych.

Dyskusje koncentrowały się także wokół zagadnień związanych z otwarciem rynku usług bankowych w kontekście wchodzącej w życie regulacji PSD 2. Bankowcy mają pewne obawy związane z wejściem na rynek podmiotów nie podlegających nadzorowi finansowemu.

Kolejnym tematem forum było cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla tu znaczenie edukacji klientów sektora bankowego.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: