Forum Bankowe: Prezes ZBP o finansowaniu gospodarki przez sektor bankowy

Multimedia / Wydarzenia

Wyzwania sektora bankowego na nowe czasy pod takim hasłem odbyło się 25 doroczne Forum Bankowe z udziałem bankowców, szefów NBP, KNF, BFG oraz przedstawicieli szeroko rozumianego rynku finansowego.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

Wyzwania sektora bankowego na nowe czasy pod takim hasłem odbyło się 25 doroczne Forum Bankowe z udziałem bankowców, szefów NBP, KNF, BFG oraz przedstawicieli szeroko rozumianego rynku finansowego.

#KrzysztofPietraszkiewicz: W ostatnich dwóch latach z powodu dodatkowych obciążeń sektora bankowego przedsiębiorcy nie uzyskali około 60 mld złotych kredytów

W czwartek, 14 marca w Warszawie odbyło się 25 Forum Bankowe. Jak mówi Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich jest to bardzo ważne wydarzenie dla polskiego systemu bankowego, a także dla firm, jednostek samorządu terytorialnego i klientów indywidualnych polskich banków. W tym roku, tak jak w latach poprzednich w spotkaniu wzięli udział bankowcy i uczestnicy rynku finansowego, a także instytucji nadzorujących i regulujących sektor bankowy.O stabilności makroekonomicznej, polityce pieniężnej, działaniach Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mówili Teresa Czerwińska minister finansów, Małgorzata Iwonicz-Drozdowska zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Zdzisław Sokal prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Adam Glapiński prezes Narodowego Banku Polskiego.

Dyskutowano także o skali obciążeń sektora bankowego i wpływie tych obciążeń na możliwości finansowania gospodarki przez banki. Jak mówi prezes Krzysztof Pietraszkiewicz skala obciążeń polskiego sektora bankowego należy do najwyższych w świecie cywilizowanym. W ostatnich dwóch latach z powodu dodatkowych obciążeń sektora bankowego przedsiębiorcy nie uzyskali około 60 mld złotych kredytów.Ważnym tematem forum była kwestia kredytów ze stałą stopą procentową, rozwojem bankowości hipotecznej i listów zastawnych.

Dyskusje koncentrowały się także wokół zagadnień związanych z otwarciem rynku usług bankowych w kontekście wchodzącej w życie regulacji PSD 2. Bankowcy mają pewne obawy związane z wejściem na rynek podmiotów nie podlegających nadzorowi finansowemu.Kolejnym tematem forum było cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla tu znaczenie edukacji klientów sektora bankowego.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: