Forum Bankowe: troje laureatów Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Wydarzenia

Podczas Forum Bankowego wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2020. Nagroda jest wręczana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Forum Bankowe 2021, wręczenie nagrody im. prof. R. Kaszubskiego

Podczas Forum Bankowego wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2020. Nagroda jest wręczana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

W tym roku w IX  edycji konkursu Kapituła Nagrody nagrodziła za szczególne działania i osiągnięcia trzech osób.

Złotą statuetkę zdobył Adam Marciniak, Wiceprezes PKO Banku Polskiego. Kapituła doceniła go za kreowanie innowacji wykraczających poza tradycyjną bankowość, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego banku w chmurze oraz zaangażowanie w cyfryzację życia społecznego.

Srebrne statuetki trafiły do dwóch osób.

Joanna Erdman, Dyrektor ds. strategii w mBanku została nagrodzona za całokształt pracy  wykonywanej na rzecz ekosystemu płatności bezgotówkowych.

Dr Marcin Rojszczak, adiunkt na Politechnice Warszawskiej, został narodzony za osiągnięcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarówno na polu naukowym, jak i w sektorze usług finansowych.

Wręczając nagrody laureatom prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz wspomniał postać profesora Remigiusza Kaszubskiego. Zauważył także, że w dniu, w którym odbywa się druga edycja Forum Bankowego miał miejsce pogrzeb profesora Władysława Baki, twórcy koncepcji reformy gospodarczej i przebudowy polskiej bankowości przed i w okresie transformacji ustrojowej.

Innowacyjny PKO BP

Adam Marciniak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odbierając nagrodę powiedział między innymi:

- Dzięki konsekwentnej pracy nad rozwojem technologicznym i wdrażaniu różnych rozwiązań cyfrowych byliśmy gotowi na zmiany, jakie wymusiła na nas pandemia. Tworzone i rozwijane w naszym banku rozwiązania informatyczne później przyjmowane są jako standardy rynkowe, co czyni z niego ośrodek innowacyjności na skalę całego polskiego sektora bankowego.

Dzięki temu możemy odgrywać ważną rolę w trwającym w kraju procesie upowszechniania usług cyfrowych nie tylko finansowych, ale także administracyjnych. Nie udałoby się to bez sprawnego, kreatywnego i zaangażowanego zespołu. Ta nagroda jest naszym wspólnym sukcesem.

Historia nagrody

Prof. Remigiusz Kaszubski był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.

Był dyrektorem w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

Mając na celu upamiętnienie tragicznie zmarłego prof. Remigiusza Kaszubskiego Zarząd Związku Banków Polskich ustanowił Nagrodę

Pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności.

Zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.

Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.

Mając na celu upamiętnienie tragicznie zmarłego prof. Remigiusza Kaszubskiego Zarząd Związku Banków Polskich ustanowił Nagrodę.

Celem Nagrody jest uhonorowanie osób, których działalność w obszarze innowacyjnych rozwiązań w bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii  zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Nominowani do Nagrody mogą reprezentować banki, firmy technologiczne lub infrastrukturalne działające w obszarze sektora finansowego oraz środowisko naukowe.

Udostępnij artykuł: