Forum Bezpieczeństwa Banków 2015

Forum Bezpieczeństwa Banków

Forum Bezpieczeństwa Banków 20156 maja 2015 r., Hotel Novotel Centrum w Warszawie

Forum Bezpieczeństwa Banków 20156 maja 2015 r., Hotel Novotel Centrum w Warszawie

fbb.logo.250x250

 
 Wśród prelegentów m.in.:
alicki.piotr.75xPiotr Alicki Wiceprezes Zarządu PKO BP, Przewodniczący RBE ZBP
polaczyk.dariusz.01.75x75Dariusz Polaczyk Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Alior Bank, Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP
kozlowski.dariusz.01.75x75Dariusz Kozłowski Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji
maj.miroslaw.75x75Mirosław Maj Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
pietraszkiewicz.krzysztof.01.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
sieradz.andrzej.01.75x75Andrzej Sieradz Wiceprezes Zarządu BGŻ S.A. w latach 2010-2015, niezależny ekspert
wiewiorowski.wojciech.01.75x75Wojciech Wiewiórowski European Data Protection Supervisor

Na Konferencji zostały przedstawione najnowsze inicjatywy związane z bezpieczeństwem cyfrowym (np.: DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Ćwiczenia Cyber-EXE Polska, Dyrektywa NIS) oraz rozwiązania technologiczne dedykowane sektorowi bankowemu. Na zakończeniu Konferencji, poprzez system do głosowania, zasięgnęliśmy opinii wszystkich uczestników Forum na temat kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem. Opinie te, jak również konkluzje Debaty w gronie ekspertów, posłużą do opracowania rekomendacji. Liczymy, że ich szerokie upowszechnienie, zwiększy skuteczność wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa systemu bankowego.

Zobacz relację z konferencji

Tematyka:

  • Sesja I/A - "Technologie i rozwiązania techniczne służące do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w bankach"

Jakimi technologiami dysponujemy dzisiaj? Jak z punktu widzenia historii zagrożeń i konkretnych ataków przebiegał rozwój stosowanych środków technicznych? Do jakiego stopnia możemy im zaufać i na jakich przesłankach budowane jest to zaufanie?

  • Sesja I/B - kontynuacja Sesji I - "Technologie i rozwiązania techniczne służące do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w bankach"
  • Sesja II - "Procedury bezpieczeństwa i profilaktyka" 

Skąd biorą się standardy i procedury w obszarze bezpieczeństwa? Jaka jest rola ich interpretacji oraz jej granice? Czy wiemy jakiego "wilka" z lasu wywołamy podejmując próby ich weryfikacji? Na co możemy liczyć podnosząc nasze bezpieczeństwo do standardów europejskich?

fbb2015.twitter.01.250x

fbb2015.logotypy.600x471

 

www.aleBank.pl/FBB

Udostępnij artykuł: