Forum Ekonomiczne w Krynicy 2019. KGHM i PGE podpisały list intencyjny ws. współpracy przy projektach fotowoltaicznych

Czysty zysk / Wydarzenia

KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych.

OZE - panele słoneczne
OZE Fot. stock.adobe.com/adimas

KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych.

Projekty fotowoltaiczne mają być realizowane przez @Grupa_PGE i @kghm_sa w formule joint venture obejmującej etapy przygotowania, budowy i eksploatacji instalacji PV #EconomicForum #ForumEkonomiczne #Krynica2019 #FE2019 @Economic_Forum_

Planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem do udziału w systemie aukcyjnym lub w ramach umowy corporate Power Purchase Agreements (PPA). Umożliwi to jednemu z największych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE. KGHM Polska Miedź jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym, podano w materiale.Czytaj także: Bank Pekao: nowe kredyty na instalacje fotowoltaiczne >>>"Przyszłość i rozwój energetyki to ważne priorytety w polityce krajowej. Zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE i KGHM przyczynia się dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce. Te działania niezwykle cieszą, gdyż pokazują, że zaangażowanie i prace prowadzone w resorcie energii mające na celu stworzenie przyjaznych warunków prawnych do tworzenia źródeł odnawialnych, spotykają się z pozytywnym odbiorem. Mam nadzieję, że przedstawiony przez rząd program 'Mój prąd' będzie silnym impulsem rozwoju energetyki rozproszonej i przyczyni się w sposób znaczący do spełnienia zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii

"Dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji przez Polskę celów związanych ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii oraz wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, a także rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, gdzie fotowoltaika pełni jedną z naczelnych ról. Podejmowana współpraca to zatem realizacja koncepcji i wizji obu koncernów, która wpisuje się także w strategię energetyczną państwa" - dodał wiceminister energii Krzysztof Kubów.Projekty fotowoltaiczne mają być realizowane przez PGE i KGHM w formule joint venture obejmującej etapy przygotowania, budowy i eksploatacji instalacji PV.Czytaj także: Tania energia: OZE wygrywa z elektrowniami węglowymi i gazowymi >>>"Jednym z naszych celów strategicznych jest zapewnienie już w 2030 roku aż 50% energii elektrycznej ze źródeł własnych, w tym oczywiście OZE. Współpraca, którą planujemy z PGE pozwoli nam zrealizować jedno z najbardziej ambitnych zadań, jakie w ciągu nadchodzącej dekady staną przed KGHM Polska Miedź. Dołączając do światowych liderów w dziedzinie korzystania z OZE zapewnimy efektywną kosztowo i przyjazną środowisku energię elektryczną napędzającą nasz biznes" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.Ostateczny kształt współpracy pomiędzy PGE i KGHM Polska Miedź zostanie wypracowany w ciągu najbliższych miesięcy. Zespół projektowy dokona przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje.

"Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Dzięki współpracy lidera sektora energetycznego w Polsce oraz potentata na rynku miedzi, jest szansa na powstanie kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w ramach naszego szeroko zakrojonego programu PV. Nadrzędnym celem strategicznym tego programu jest zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dużej skali. Elektrownie PV będą powstawały na gruntach w całym kraju, zarówno tych należących do Grupy, jak i partnerów zewnętrznych, z którymi sukcesywnie nawiązujemy współpracę" - wskazał prezes PGE Henryk Baranowski."Przedsięwzięcie realizowane z KGHM wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Wpisuje się także w przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt 'Polityki energetycznej Polski do 2040 r.', który zakłada, że do 2030 r. moc instalacji PV w naszym kraju ma wynieść 10,2 GW, a w 2040 r. - 20,2 GW. Grupa kapitałowa PGE, będąca największym w Polsce przedsiębiorstwem energetycznym, chce być liderem w realizowaniu tych planów" - podkreślono w komunikacie.Czytaj także: Enefit Green kupił 20 farm fotowoltaicznych w Polsce za 17,3 mln euro >>>Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej grupy, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 188,9 MW.KGHM konsekwentnie urzeczywistnia strategię rozwoju spółki na lata 2019-2023. Zakłada ona realizację projektów mających na celu zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i odnawialnych źródeł energii do końca 2030 roku, podsumowano w materiale.

PGE: w ramach projektu z KGHM może powstać do 500 MW fotowoltaiki

PGE zakłada, że w ramach wspólnego projektu z KGHM Polska Miedź może wybudować od ok. 200 MW do 500 MW elektrowni fotowoltaicznych w latach 2022-2023, poinformowali przedstawiciele grupy. Koszt budowy to do 3 mln zł/MW."Chcielibyśmy, żeby ten projekt był zrealizowany w latach 2022-2023" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.Wcześniej podczas spotkania prasowego prezes KGHM Marcin Chludziński mówił, że pierwsze działania w ramach projektu odbędą się na 50 ha gruntów, natomiast zidentyfikowano już ok. 400 ha pod inwestycje fotowoltaiczne."Jeśli mowa o 400 ha, to oznacza to mniej więcej 200 MW w fotowoltaice. Cały ten projekt może mieć do 500 MW" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.Wskazał, że PGE chce być liderem realizacji projektu, jednak możliwe, że w niektórych lokalizacjach KGHM będzie chciał być współwłaścicielem elektrowni."Koszt wyniesie do 3 mln zł na MW" - wskazał Sekściński.Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: