Forum Gospodarcze Polska – Indie

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się Forum Gospodarcze Polska - Indie, poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się Forum Gospodarcze Polska - Indie, poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami.

Celem spotkania, adresowanego do polskich przedsiębiorców współpracujących z partnerami indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej współpracy w przyszłości, będzie omówienie uwarunkowań lokalnych istotnych dla działań polskiego biznesu na rynku indyjskim.

Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami oraz perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych. W programie przedsięwzięcia przewidziany jest udział przedsiębiorców polskich i indyjskich zainteresowanych współpracą oraz organizacją spotkań w formule B2B.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: