Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010 13-14 września 2010 r., Hotel Gromada w WarszawieWyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi i możliwości ich sprostania w celu przezwyciężenia "niemocy" sektora banków spółdzielczych w przyspieszeniu tempa wzrostu rozwoju   Forum jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Zostało poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wźieło dział ponad 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA. Głównymi zagadnieniami Forum były:ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, konomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.Obrady otworzyli Prezes Związku Banków Polskich p. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezesi banków zrzeszających: p. Danuta Kowalczyk (MR Bank), p. Paweł Pawłowski (GBW), p. Mirosław Potulski (BPS).Podczas sesji i paneli dyskusyjnych rozmawiano o szansach i wyzwaniach stojących przed bankowością spółdzielczą, pozycji konkurencyjnej lokalnych instytucji finansowych.W ostatniej części odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości - polityków oraz przedstawicieli administracji państwowej. W debacie udział wzięli Posłowie: p. Krystyna Skowrońska, Sławomir Neumann, Stanisław Stec, Jacek Zacharewicz, Wiesław Janczyk, Marek Wikiński oraz przedstawiciele rządu: p. Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Artur Ławniczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, której głównym punktem był konkurs wiedzy o Biurze Informacji Kredytowej. Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody. Tutaj mogą Państwo pobrać: Program konferencji.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010 13-14 września 2010 r., Hotel Gromada w WarszawieWyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi i możliwości ich sprostania w celu przezwyciężenia "niemocy" sektora banków spółdzielczych w przyspieszeniu tempa wzrostu rozwoju   Forum jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Zostało poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wźieło dział ponad 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA. Głównymi zagadnieniami Forum były:ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, konomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.Obrady otworzyli Prezes Związku Banków Polskich p. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezesi banków zrzeszających: p. Danuta Kowalczyk (MR Bank), p. Paweł Pawłowski (GBW), p. Mirosław Potulski (BPS).Podczas sesji i paneli dyskusyjnych rozmawiano o szansach i wyzwaniach stojących przed bankowością spółdzielczą, pozycji konkurencyjnej lokalnych instytucji finansowych.W ostatniej części odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości - polityków oraz przedstawicieli administracji państwowej. W debacie udział wzięli Posłowie: p. Krystyna Skowrońska, Sławomir Neumann, Stanisław Stec, Jacek Zacharewicz, Wiesław Janczyk, Marek Wikiński oraz przedstawiciele rządu: p. Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Artur Ławniczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, której głównym punktem był konkurs wiedzy o Biurze Informacji Kredytowej. Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody. Tutaj mogą Państwo pobrać: Program konferencji.

Udostępnij artykuł: