Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011

Bankowość

W imieniu Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się w Warszawie w dnia 19-20 września, pt.:

W imieniu Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się w Warszawie w dnia 19-20 września, pt.:

"Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki".

 

Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:

  • Wyzwania stojące przed bankowością spółdzielczą;

  • Analiza co udało się, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej. Kierunki pożądanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banku spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

  • Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym;

  • Rozwój lokalny z udziałem bankowości spółdzielczej

Wystąpienia w trakcie Forum wygłoszą m.in. Prezes Zarządu BFG Jerzy Pruski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz przedstawiciele banków spółdzielczy, eksperci ZBP i innych instytucji finansowych.

Konferencja odbędzie się:

19-20 września
w Hotelu Gromada Airport
ul. 17 stycznia 32

Kontakt: j.jezierski@wydawnictwocpb.pl

Więcej informacji na www.flbs.pl

  

Udostępnij artykuł:

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 201119-20 września 2011 r., Hotel Gromada w Warszawie  "Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki"   Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie zostanie poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji weźmie udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie tak jak w poprzednich latach jest organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA.   Głównymi zagadnieniami Forum bedą:  ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.  Program konferencji: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 201119-20 września 2011 r., Hotel Gromada w Warszawie  "Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki"   Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie zostanie poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji weźmie udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie tak jak w poprzednich latach jest organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA.   Głównymi zagadnieniami Forum bedą:  ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.  Program konferencji: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011.

Udostępnij artykuł: