Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012

Bankowość / Relacje

17 września 2012 r., w hotelu Gromada w Warszawie, rozpoczęło swoje dwudniowe obrady Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012. Podczas Forum zaproszeni goście dyskutują o modelu polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych.

17 września 2012 r., w hotelu Gromada w Warszawie, rozpoczęło swoje dwudniowe obrady Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012. Podczas Forum zaproszeni goście dyskutują o modelu polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych.

Obrady otworzyli Przewodnicząca sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających przy ZBP, p. Teresa Kudlicka, Prezes Związku Banków Polskich p. Krzysztof Pietraszkiewicz i Prezesi banków zrzeszających: p. Tomasz Mironczuk (Bank BPS SA) oraz p. Paweł Pawłowski (SGB SA).

120917.FLBS.foto.02"Po raz kolejny spotykamy się aby dyskutować o sprawach ważnych dla naszych banków. W ubiegłym roku podczas Forum, oprócz dyskusji na temat osiągnięć banków spółdzielczych, zastanawialiśmy się również nad zagrożeniami. Jako jedne z nich wymienione były zmiany jakie czekają sektor w związku z regulacjami unijnymi. W tym roku jest to główny temat naszych obrad" - powiedziała p. Teresa Kudlicka, Przewodnicząca sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających przy ZBP, witając uczestników tegorocznego spotkania.

120917.FLBS.foto.03"To spotkanie to okazja do wymiany doświadczeń, do poznania zamiarów regulatorów, do poszukiwania rozwiązań dla problemów, które stoją przed bankami spółdzielczymi. Wszystkich ich na tym Forum na pewno nie rozwiążemy ale jeśli przynajmniej uda nam się do tych rozwiązań zbliżyć to będzie to sukces" - dodał Prezes ZBP, p. Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podczas sesji i paneli dyskusyjnych uczestnicy Forum będą rozmawiać o szansach i wyzwaniach stojących przed bankowością spółdzielczą, pozycji konkurencyjnej lokalnych instytucji finansowych, kierunku pożądanych zmian instytucjonalnych w sektorze banków spółdzielczych i będą analizowali co udało się, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej.

120917.FLBS.foto.04Podczas ostatniej sesji pierwszego dnia obrad bankowcy będą dyskutowali z politykami na temat wyzwań stojących przed bankowością spółdzielczą w świetle zmian regulacji unijnych.

 

Wybrane prezentacje można pobrać tutaj.

 

 

 

 

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł:

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012 17-18 września 2012 r., Hotel Gromada w Warszawie Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie było poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wzieło udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS SA oraz SGB - Bank SA. Zobacz:Agenda konferencji Krótka relacja Wybrane prezentacje Wywiady

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012 17-18 września 2012 r., Hotel Gromada w Warszawie Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie było poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wzieło udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS SA oraz SGB - Bank SA. Zobacz:Agenda konferencji Krótka relacja Wybrane prezentacje Wywiady

Udostępnij artykuł: