Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014 9-10 września 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)  Wśród prelegentów m.in.:Jerzy BańkaWiceprezes Związku Banków PolskichOlgierd DziekońskiSekretarz Stanu w Kancelarii PrezydentaMieczysław GroszekWiceprezes Związku Banków PolskichKazimierz KleinaSenator RPWojciech KwaśniakZastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru FinansowegoCezary OlejniczakPoseł na Sejm RPKrzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków PolskichJerzy PruskiPrezes Bankowego Funduszu GwarancyjnegoMarek SawickiMinister Rolnictwa i Rozwoju WsiKrystyna Majerczyk - ŻabówkaPrezes Krajowego Związku Banków SpółdzielczychIwona WendelPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i RozwojuForum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Głównymi zagadnieniami forum są: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym. Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 - 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Zgłoszenie uczestnictwa:Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Przedstawicieli firm - dostawców produktów i usług dla banków, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w forum prosimy o kontakt z biurem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl   www.aleBank.pl/FLBS    

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014 9-10 września 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)  Wśród prelegentów m.in.:Jerzy BańkaWiceprezes Związku Banków PolskichOlgierd DziekońskiSekretarz Stanu w Kancelarii PrezydentaMieczysław GroszekWiceprezes Związku Banków PolskichKazimierz KleinaSenator RPWojciech KwaśniakZastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru FinansowegoCezary OlejniczakPoseł na Sejm RPKrzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków PolskichJerzy PruskiPrezes Bankowego Funduszu GwarancyjnegoMarek SawickiMinister Rolnictwa i Rozwoju WsiKrystyna Majerczyk - ŻabówkaPrezes Krajowego Związku Banków SpółdzielczychIwona WendelPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i RozwojuForum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Głównymi zagadnieniami forum są: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym. Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 - 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Zgłoszenie uczestnictwa:Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Przedstawicieli firm - dostawców produktów i usług dla banków, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w forum prosimy o kontakt z biurem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl   www.aleBank.pl/FLBS    

Udostępnij artykuł: