Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 14 - 15 września 2015 r., Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)   Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Tegoroczna edycja odbędzie sie pod hasłem:   "Rok 2015 - czas kluczowych decyzji biznesowych i organizacyjnych w bankowości spółdzielczej".   Najważniejszym celem Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat przyszłego kształtu umów zrzeszenia oraz autonomii działania banków w świetle nowej ustawy o bankach spółdzielczych, pożądanego modelu biznesowego sprzyjającego bezpiecznemu rozwojowi sektora, wyzwań bankowości elektronicznej pod kątem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także programów unijnych realizowanych z udziałem banków spółdzielczych czy programów szkoleniowych dla banków i ich klientów.  Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 - 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Zgłoszenie uczestnictwa:Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Przedstawicieli firm - dostawców produktów i usług dla banków, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w forum prosimy o kontakt z biurem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl www.aleBank.pl/FLBS   

Udostępnij artykuł: