Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Daniel Sadkowski – Źródła przewagi konkurencyjnej

Aktualności / Multimedia

O możliwościach wykorzystania informatyki przez sektor bankowości spółdzielczej dla zbudowania przewagi konkurencyjnej

Informatyka jest dziedziną, w której bankowość spółdzielcza może utrzymywać konkurencyjność w stosunku do banków komercyjnych. Przygotowane przez nas rozwiązania pozwalają na tworzenie kantorów walutowych przez banki spółdzielcze. Takiego rozwiązania nie mają jeszcze wszystkie banki komercyjne.

W dziedzinie bankowości mobilnej możemy być pierwsi przed bankami komercyjnymi, we wdrożeniu wspólnie z BlueMedia rozwiązania pozwalającego na płacenie faktur bez wymiany papierów.

Decyzje w bankowości spółdzielczej mogą być podejmowane szybciej. Dinozaur zanim ruszy ogonem musi powiadomić swój drugi mózg, natomiast banki spółdzielcze są nieduże i decyzje mogą być podejmowane i przetwarzane szybciej, mogą też współpracować z mniejszymi firmami, w których projekt też może trwać szybciej. Nie musi przechodzić przez 10 komitetów sterujących, 5 zespołów – można mocno spłaszczyć strukturę zarządzania.

Mamy rozwiązania zrzeszeniowe – jak platforma walutowa – tworzona wspólnie z SGB. Mamy też produkty sprzedawana bezpośrednio do banków spółdzielczych. Wydaje się nam, że współpraca jest bardzo udana. Można się z nami skontaktować z poziomu banku spółdzielczego i z poziomu zrzeszenia.

W związku z dyrektywą PSD2 banki będą musiały otworzyć API dla zewnętrznych firm i sądzę, że pojawią się Fintechy, które zaczną sprzedawać swoje usługi, korzystając bezpośrednio z interfejsów wystawionych przez banki komercyjne i spółdzielcze. Jakiś produkt będzie można sprzedać podając ceny z bankowości komercyjnej i spółdzielczej – jedno miejsce takiego API, jednolite API spowoduje, że te same produkty będą także sprzedawane przez firmy zewnętrzne.

Podmioty będą mogły przy płatności za cokolwiek proponować od razu kredyt sprzedawany z wielu podmiotów. Przy płatnościach będzie można wykorzystywać wielu dostawców. Klient w jednej aplikacji będzie mógł korzystać z wielu kont, porównywać cenniki w poszczególnych bankach i wtedy zewnętrzne podmioty będą mogły wybierać najtańsze usługi z sektora finansowego.

Rozmowa dostępna na kanale youtube

Udostępnij artykuł: