Forum Liderów Banków Spółdzielczych: dr Adam Skowroński – Wspólny projekt

Aktualności / Multimedia

dr Adam Skowroński – Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

dr Adam Skowroński – Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

IPS w grupie SGB istnieje już prawie dwa lata. To okres bardzo trudnej pracy, ale stan, który osiągnęliśmy w tej chwili należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim IPS posiada zdolność do pełnienia swojej funkcji – jest w stanie pomagać bankom i gwarantuje wszystkim płynność i wypłacalność.To wynika z tego, że mamy realne środki na pomoc – zostały zgromadzone i w razie potrzeby możemy z nich korzystać. Cały system prewencji, monitoringu sytuacji banków – to wszystko funkcjonuje. Będziemy go udoskonalać, ale już dziś możemy powiedzieć, że system w pełni funkcjonuje.

Nasza praca zasadza się w dwóch zasadniczych obszarach. Pierwszy to akcje, które podejmujemy w sytuacji, gdy kłopot w banku nastąpił i udaje się nam to naprawiać w taki sposób, że sytuacja banku się nie pogarsza, a w średnim horyzoncie będzie się poprawiała. Drugi to to, co robimy jeśli chodzi o wsparcie i zachowanie zasady proporcjonalności. Tutaj sporo się nam już udało uzyskać. Mamy sporo korzyści regulacyjnych, jak zerowe wagi ryzyka czy zagregowaną miarę płynności NCR. W ostatnim czasie przygotowaliśmy za wszystkie banki w grupie Grupowy Plan Naprawy – czynność, którą banki muszą wykonywać samodzielnie wykonaliśmy my w ramach systemu ochrony dla wszystkich zdejmując dość dużą uciążliwość z banków spółdzielczych.Musimy się nadal koncentrować nad usprawnianiem naszego funkcjonowania. Temu służy system informatyczny, którego wdrażanie rozpoczęliśmy. Chcemy całkowicie wyeliminować papier z relacji pomiędzy nami a bankami. System ten ma też nam służyć do wsparcia w zarządzaniu Systemem Ochrony – będzie łączył informacje płynące z różnych źródeł, ze sprawozdawczości, z ratingu – dzięki temu będziemy mogli lepiej diagnozować sytuację – szybciej i trafniej wychwytywać miejsca, gdzie potencjalnie może wystąpić jakiś problem.

Z BIK-iem pracujemy nad projektem bazy danych o kredytach zagrożonych dla wszystkich uczestników Systemu Ochrony. Dzięki temu będziemy mogli ocenić ryzyko nie tylko indywidualnie w stosunku do każdego banku, ale również czuwać nad tym, aby nie następowała nadmierna koncentracja ryzyka dla systemu jako całości, aby nie było trudnych przypadków wspólnych dla większej ilości banków. Projekt ruszy w listopadzie. Część banków będzie jeszcze do niego przystępowała, większość już jest. Zakładam, że początek przyszłego roku to będzie pełna funkcjonalność projektu.

Rozmowa dostępna na kanale youtube

 
Udostępnij artykuł: