Forum Liderów Banków Spółdzielczych: dr. inż. Ryszard Zarudzki – Kierunki współpracy

Aktualności / Multimedia

dr. inż. Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: O potencjalnych obszarach współpracy resortu z sektorem bankowości spółdzielczej.

Banki spółdzielcze są ważnym partnerem dla Ministerstwa Rolnictwa. To jest partner, który jest najbliżej rolnika. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są dwa elementy do zagospodarowania przez banki spółdzielcze. Po pierwsze to pomoc rolnikom w udzielaniu kredytów pomostowych na działania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drugi element to wdrażane instrumenty zwrotne – będą one w pełni wdrożone w 2019 roku – poręczenia, kredyty – ich wdrażanie to ważne działanie, które pomoże nam udrożnić przekazywanie środków bezpośrednio dla rolników.

Rolników nie stać na to, aby – mimo uzyskania 50-procentowego zwrotu – drugie 50 zainwestować z własnych środków. Tu jest potrzebny kredyt. Banki spółdzielcze mogą być kredytodawcą, który na dogodnych warunkach będzie wspierał rolników.

Musimy szukać dobrych kanałów informacji pomiędzy bankami a Ministerstwem, bankami, a rolnikami, wreszcie między rolnikami, a Ministerstwem. Banki spółdzielcze powinny być też aktywne na swoim terenie – nie tylko udzielać kredytów, ale współpracować z Ministerstwem, aby być na bieżąco w temacie zmian, wdrażania, tego, jak wypełniać dobrze wnioski. Chodzi o wspólne działania z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego – tworzenie doradczego pakietu, który będzie wspierał rolników.

To jest potrzebna aktywność banków spółdzielczych w większym stopniu niż do tej pory – szczególnie w aspekcie procesu wdrażania.

Rozmowa dostępna na kanale youtube

 

Udostępnij artykuł: