Forum Liderów Banków Spółdzielczych: dr Sławomir Czopur – Wszystkie elementy funkcjonują

Aktualności / Multimedia

dr Sławomir Czopur – Prezes Zarządu system Ochrony Zrzeszenia BPS

dr Sławomir Czopur – Prezes Zarządu system Ochrony Zrzeszenia BPS

Odnotowujemy stały wzrosy ilości banków, które do nas przystępują. System wszedł już w fazę dojrzałości. Wszystkie podstawowe prace, które były niezbędne do sprawnego funkcjonowania Systemu Ochrony zostały zakończone. Proces wydawania decyzji o uznaniu Systemu Ochrony wymaga, aby podstawowe mechanizmy wymagane prawnie prawidłowo funkcjonowały. W tej chwili koncentrujemy się na doskonaleniu mechanizmów wewnętrznych, głównie dotyczących monitorowania ryzyka.Wprowadziliśmy system wczesnego ostrzegania, który pozwala nam na podstawie analizy głównie danych sprawozdawczych – nie chcemy zobowiązywać banków do przekazywania nam większej informacji – informacja sprawozdawcza przekazywana do BFG, NBP i KNF jest wystarczająca, żeby właściwie zbadać kondycję banku.

Staramy się wychwytywać sygnały, które wcześnie informują nas o możliwym wystąpieniu trudności. Wtedy dokonujemy bardzo szczegółowej analizy banku i przechodzimy do działań, które określiliśmy jako działania wczesne prewencyjne.Wspomniałem też o wyzwaniach, przed którymi stoimy. Wyzwania zewnętrzne to w dalszym ciągu wyzwania regulacyjne, które nas czekają. W tej chwili są wdrażane nowe zasady dotyczące całego systemu kontroli wewnętrznej, rekomendacja H, która będzie wdrażana od nowego roku. Przygotowaliśmy dla banków, które są uczestnikami Systemu Ochrony cały pakiet wytycznych, które pozwolą przez ten proces w miarę bezpiecznie przebrnąć.

Dostrzegamy także wyzwania wynikające z tego, że system prawa, który jest stanowiony nie daje nam pewności interpretacji rozwiązań, które się tam znajdą. Mogę wspomnieć choćby o rosnących wymogach kapitałowych z tytułu nałożenia nowego buforu systemowego – trzyprocentowego – który będzie obowiązywał od nowego roku. Do tej pory nie mamy jasności czy domiar - czteroprocentowy na łączny współczynnik kapitałowy zostanie wniesiony, czy KNF zdecyduje się na zastąpienie domiaru nadzorczego buforem systemowym.Niejasność wynika też z systemu podatkowego. Czy banki, które dokonują wpłat na pokrywanie funkcjonowania Systemu Ochrony i kosztów związanych z budowaniem wewnętrznych mechanizmów pomocowych będą uznawane za koszty uzyskania przychodu, czy tak, jak to się dzieje w tej chwili, w niektórych przypadkach, kiedy interpretacje wydawane przez Ministra Finansów kwestionują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu tych wydatków banków spółdzielczych.Najistotniejsze jest to, aby wymogi, które są wprowadzane byly wprowadzane z wystarczającym wyprzedzeniem i aby była pewność co do zastosowanych rozwiązań. Wiele z wymogów wymaga dostosowania systemów informatycznych, a tego z dnia na dzień nie da się wykonać.Staramy się wspomagać uczestników Sytemu Ochrony - w dostosowaniu się do regulacji, ale też praktycznego wykorzystania sprawozdawczości, które w ogromnych ilościach danych są przekazywane do regulatorów i do instytucji nadzorczych.Wewnętrznie wdrożyliśmy system oceny sytuacji ekonomicznej i kompleksowej oceny ryzyka banków na etapie podstawowym na podstawie sprawozdań finansowych, które są przekazywane - banki zwrotnie tę informację potrzebują. Banki mogą już wykorzystywać w swojej pracy wewnętrznie także System Oceny Wskaźnikowej na tle grupy rówieśniczej, która jest przekazywana przez KNF. Stworzliśmy taki system, aby w wersji edytowalnej dostarczać go do banków.Wyzwań jest wiele. Staramy się jak najszybciej na nie odpowiadać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z regulacjami nie należy walczyć, ale należy poszukać drugi jak je wdrożyć. Wynika to z tego, że większość regulacji jest do nas implementowana z prawa europejskiego. Jesteśmy członkiem UE i do wymogów, które są stawiane wszystkie banki, także polskie, muszą się dostosować.Rozmowa dostępna na kanale youtube
Udostępnij artykuł: