Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Działać z wyprzedzeniem

NBS 2018/10

Uczestniczy tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych w wystąpieniach plenarnych, dyskusjach panelowych oraz kuluarowych poszukiwali odpowiedzi na zasadnicze dla przyszłości sektora pytanie – w jaką stronę powinien ewoluować model biznesowy banków spółdzielczych, aby sprostać rosnącej konkurencji oraz współczesnym wyzwaniom rynkowym, a jednocześnie stawić czoła nieustannie modyfikowanym wymogom regulacyjnym.

Sławomir Czopur

W dyskusji zwrócono uwagę na wiele problemów, jakie przynosi postępująca globalizacja, wszechobecna cyfryzacja i wprowadzane na niespotykaną dotąd skalę zmiany regulacyjne. Modyfikując biznesy bankowe, a raczej urealniając je do zmieniających się wymagań rynkowych, warto zawsze przeanalizować, jak będą wpływać na bezpieczeństwo i stabilność dalszego funkcjonowania banku. Niewątpliwie pomocne, w tym zakresie będą funkcjonujące już trzeci rok w obydwu zrzeszeniach systemy ochrony. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że działalność w bardziej zintegrowanej grupie przynosi wiele korzyści, a wspólnie wypracowane reguły przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa działalności, podnosząc i tak wysoki stopień zaufania, jakim cieszą się banki spółdzielcze.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: