Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Krzysztof Pietraszkiewicz – Zmiana modelu już trwa

Aktualności / Multimedia

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich: O zmieniającym się modelu bankowości spółdzielczej w Polsce i jego potencjale.

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich: O zmieniającym się modelu bankowości spółdzielczej w Polsce i jego potencjale.

Od kilku lat systematycznie, konsekwentnie, model polskiej bankowości spółdzielczej, lokalnej zmienia się. Jest to następstwem zmian demograficznych następujących w Polsce, ale też na całym rynku europejskim. Jest to także następstwem zmian w technologiach bankowych oraz tego, że konkurencja na polskim rynku bankowym bardzo się zmienia i zmienia wymagania wobec banków spółdzielczych. Z nimi konkurują nie tylko banki komercyjne, ale także niebankowe instytucje finansowe. Zmieniają się też przede wszystkim potrzeby klientów, którzy oczekują określonych produktów finansowych, określonych typów kredytów, bo rozpoczynają biznesy, zmieniają profil swojej działalności, chcą się inaczej kontaktować ze swoimi bankami.Bankowość spółdzielcza w Polsce w wyniku bardzo długiej drogi i głębokiej dyskusji dokonuje pewnej zmiany, budując po pierwsze nowy typ banków zrzeszających, które stopniowo będą się zmieniać w swoiste centra usług wspólnych dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych.

Banki spółdzielcze budują także konsekwentnie, w oparciu o regulacje unijne i krajowe, instytucjonalne systemy ochrony, które sprawiają, że sektor banków spółdzielczych jest jeszcze bardziej stabilny, przewidywalny. W konsekwencji działania w obszarze stabilności, a także w działaniach biznesowych powinny spowodować, że banki spółdzielcze powinny uzyskać większą zdolność do ekspansji, do lepszego, bardziej przyjaznego świadczenia usług dla swoich klientów, ale jednocześnie w dalszym ciągu zwiększać poziom swojego bezpieczeństwa poprzez dobre zarządzanie kapitałami i dobre zarządzanie płynnością.Sądzimy, że w wyniku tych działań uzyskają efekt skali i efekt zakresu działania, ale jednocześnie utrzymają to, co jest niezmiernie ważne – dobre relacje ze swymi klientami i zaczną poszerzać swoją bazę członkowską.

Nam wszystkim bardzo na tym zależy, ponieważ w kilku tysiącach polskich miejscowości – tych większych i mniejszych – lokalne banki spółdzielcze odgrywają znakomitą, ważną, konstruktywną rolę i są niezbędnym elementem pejzażu społecznego i gospodarczego małych ojczyzn.Rozmowa dostępna na kanale 
youtube
Udostępnij artykuł: