Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Model biznesowy banku spółdzielczego w dobie cyfryzacji

NBS 2018/10

Spółdzielczość bankowa ma bardzo długą i bogatą historię. I jak rzadko które instytucje charakteryzuje się niezrównaną zdolnością dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego.

Spółdzielczość bankowa ma bardzo długą i bogatą historię. I jak rzadko które instytucje charakteryzuje się niezrównaną zdolnością dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego.

Adam Dudek
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

Banki spółdzielcze to z reguły instytucje o lokalnym terenie działania. Znakomicie zatem znają problemy, z którymi zmaga się żyjąca tam społeczność. Z reguły bardzo ściśle współpracują z lokalnymi samorządami oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi funkcjonującymi na terenie ich działania. Banki spółdzielcze, przestrzegając w swej działalności zasad ekonomii społecznej, zyskały uznanie i akceptację w swoich środowiskach. Obecnie negatywnym zjawiskiem, jakie odnotowuje spółdzielczość bankowa, jest zmiana profilu obsługiwanych klientów. Coraz częściej przestają być lojalni w stosunku do instytucji ich obsługujących. Co więcej dotychczasowych klientów niewystarczająco zastępują nowo pozyskiwani.

Nowe wyzwania

Przyczyny tych zjawisk są wielorakie. W środowisku wiejskim mamy do czynienia z przemianami strukturalnymi. Następuje koncentracja ziem – i nic dziwnego, chodzi wszak o osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej i odpowiedniej dochodowości gospodarstw rolnych. W wielu środowiskach obserwuje się odpływ młodzieży ze wsi do dużych ośrodków miejskich. Zmniejsza się ilość firm prowadzących działalność rolniczą, co ma wpływ na zmianę profilu klientów banków spółdzielczych. W wyniku tych przemian pojawiły się nowe podmioty, które w wielu miejscowościach rozpoczęły współpracę z bankami spółdzielczymi. Są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o różnych możliwościach kadrowo-finansowych, a także o ograniczonym potencjale sprzętowym i rynkowym.

Jednocześnie zmienia się sposób obsługi bankowej klientów. Pojawiły się nowe kanały dystrybucji usług bankowych, nowe technologie oraz techniki marketingowe. Te nowe zjawiska w usługach bankowych wymagają od instytucji finansowych posiadania odpowiedniego zaplecza teleinformatycznego oraz kadrowego. I z tym wiele banków spółdzielczych ma problemy. Poniesienie w pojedynkę niezbę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: