Forum Liderów Banków Spółdzielczych: O modelu biznesowym bankowości spółdzielczej – suplement do dyskusji

NBS 2018/10

Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych była dyskusja dotycząca zmian modeli biznesowych polskiego sektora spółdzielczego. Choć rozważania były wielowątkowe, mogą budzić pewien naturalny niedosyt, co z pewnością było spowodowane ograniczeniami czasowymi. W sposób szczególny brakowało szerszej wymiany poglądów dotyczących skonkretyzowania nowych dróg rozwoju biznesowego tej części rynku finansowego.

Michał Król

Dyskurs traktujący o tym, jak w najbliższym czasie ma wyglądać optymalny model biznesowy sektora spółdzielczego, jest i powinien być wielopłaszczyznowy. O ile o konieczności wprowadzenia zmian biznesowych w sektorze spółdzielczym zgodnie mówi niemal całe bankowe środowisko, o tyle różne są poglądy na tempo czy kierunki tych przeobrażeń. Dociekania dotyczące nowego modelu biznesowego polskiej bankowości spółdzielczej obejmują banki spółdzielcze – w końcu fundament całej struktury. Nie można jednak zapominać, że także banki zrzeszające powinny przejść biznesową, wielowymiarową transformację.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: