Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Włodzimierz Kiciński – Efektywność to cel główny

Aktualności / Multimedia

Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich: O sposobach na podniesienie efektywności sektora bankowości spółdzielczej

Efektywność banków spółdzielczych nie jest ich mocną stroną. Są one średnio trzykrotnie mniej efektywne aniżeli banki komercyjnie działające na naszym polskim rynku. W związku z tym istnieje wyzwanie poprawy efektywności banków spółdzielczych i należy sądzić, że zarówno technologia, jak i edukacja, a wreszcie chęć sprostania nowym wyzwaniom organizacyjnym i regulacyjnym, które stoją przed bankami spółdzielczymi, powinny je mobilizować do lepszej, bardziej efektywnej gospodarki.

Obniżka kosztów, wprowadzenie nowych technologii, akceptacja dla nowych rozwiązań biznesowych, być może zmiany modelu biznesowego, który jest uprawiany przez banki spółdzielcze, to przyszłość przed którą stoją dziś nie tylko banki małe, średnie, ale także duże banki spółdzielcze.

Sektor ten musi być znacznie bardziej efektywny, musi zatrudniać mniej osób, wprowadzić więcej technologii i tym samym bardziej spełniać oczekiwania klientów dotyczące nowoczesności oferty.

Rozmowa dostępna na kanale 
youtube

Udostępnij artykuł: