Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Zagrożenia i możliwości

NBS 2018/10

W trakcie wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele uwagi poświęcono m.in. wyzwaniom biznesowym, jakie na rynku usług finansowym stawia rosnąca konkurencja. Czy banki spółdzielcze potrafią działać razem? Jaka jest dziś ich sytuacja na rynku?

Bohdan Szafrański

Bankowość spółdzielcza to część sektora bankowego i również z tej perspektywy trzeba oceniać jej sytuację. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, zwrócił uwagę, że dziś niezbędne jest zmodyfikowanie polityki państwa w stosunku do całego sektora bankowego. Wariantem rozwoju, do którego należałoby dążyć to przyspieszenie. Tylko w ten sposób polski sektor bankowy może doganiać bankowość europejską. Jeśli przyjmiemy kontynuację i zachowanie obecnego tempa rozwoju, to za kilka lat nasz sektor bankowy straci zdolność do finansowania rozwoju. Dlatego też ZBP skierował na ręce członków Komitetu Stabilności Finansowej opracowanie, w którym zwrócono na to uwagę.

Prezes ZBP dodał, że środowisko martwi również to, iż część ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: