Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Zdzisław Kupczyk – Determinanty nowego modelu

Aktualności / Multimedia

O wpływie zmian w otoczeniu biznesowym i technologicznym dla kształtowania się nowego modelu działania

O wpływie zmian w otoczeniu biznesowym i technologicznym dla kształtowania się nowego modelu działania

Zmieniające się warunki w otoczeniu banków spółdzielczych w sposób istotny wpływają na poszukiwanie nowych rozwiązań. Zmieniają się relacje instytucji finansowych z klientami – to dotyczy także banków spółdzielczych. Fundamentem nowych rozwiązań, podniesienia efektywności, będzie nowy model biznesowy, nowy model działania banków.Nie ogranicza to możliwości pozostawania w pewnych relacjach w stosunku do klientów banku. Niemniej będzie grupa klientów, która będzie oczekiwać na nowe rozwiązania – bardziej efektywne, mobilne, które będą w sposób istotny wpływać na szacunek dla czasu, który wyraża się w pieniądzu, w staranności i dbałości o to, aby ta zasobność podmiotów jednak była w sposób istotny budowana.

Poszukiwania nowych rozwiązań nie będą ograniczać się tylko do kwestii technicznych, ale również do sposobu budowania nowych związków z klientem. Jestem przekonany, że jakkolwiek pewne decyzje rodzą się dość długo, to jednak perspektywa będzie korzystna dla środowiska banków spółdzielczych.Wychodzimy z różnych sytuacji w sposób efektywny, pozytywny, dobry dla środowiska, a zatem mając na względzie rozwój gospodarczy terenów na których działają, a także rozwój instytucji finansowych – aby sprostać oczekiwaniom klientów – z pewnością staną na wysokości zadania. Symptomy korzystnych zmian dla budowania nowych relacji z uwzględnieniem zdobyczy techniki w zakresie komunikacji, bezpieczeństwa relacji biznesowych, są jak najbardziej pozyskiwane przez banki spółdzielcze.

Fundamentem zmian będzie rozwój infrastruktury technicznej – na nim będą budowane kanały komunikacji, dystrybucji produktów, kanały pozyskania nowego klienta. Mamy wręcz epatować nowymi rozwiązaniami wobec klientów, których grupa wiekowa będzie charakteryzowała się innym podejściem do budowania dobrobytu i jeżeli chodzi o wiek, jaki jest dla nas teraz pożądany, to wiek 35 – 45 lat. To są osoby w okresie bardzo intensywnej pracy, działania, mobilności i aktywności także rodzinnej.Rozmowa dostępna na kanale youtube
  
Udostępnij artykuł: